Studiemiljø

Bioteknologi - Masterprogram 5-årig, Trondheim

Studiemiljø

Undervisningen

Studenttilværelsen ved studieprogrammet bioteknologi har sine faste holdepunkter. Forelesningene er viktige, og dem kan det være mange av. Undervisningen skjer i moderne laboratorier, datasaler og auditorier, og bygget inneholder både bibliotek og lesesaler. I den første delen av studiet er fagene felles for alle studentene.

Under utdanningen vil du ha muligheten til å delta i utviklingen av nye produkter, og du får en grundig praktisk og teoretisk opplæring i metoder og prinsipper. Og hvis du som student har en god idé har du store muligheter til å få hjelp til å utvikle denne videre.

Laboratoriearbeid er viktig i de fleste retningene av bioteknologi, du vil derfor møte en blanding av teoretisk og praktisk læring. Vi legger stor vekt på at studentene skal bidra aktivt til egen læring, ved samarbeid med medstudenter, gjennom diskusjonsgrupper og prosjekter.

Lenger ut i studiet, når du har valgt spesialisering i et gitt fagområde, vil hvert fag ha færre studenter og du knyttes nærmere til fagmiljøene og deres forskning. Masteroppgaven er som regel som del av et større forskningsprosjekt, hvor masterstudenter deltar som medlemmer i forskningsgruppen.

Linjeforeninger

Realfagstudenter i bioteknologi, biologi og kjemi har felles linjeforening som heter Volvox & Alkymisten. Linjeforeningen arrangerer fester, faglige arrangement og andre sosiale høydepunkter.

Studiemiljø - Trondheim - bilde - krysspublisert

Bilde med trehusbebyggelse langs Nidelven. Foto

Foto: Nikodem Kunznik/Pixabay

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Snapcat ikon. Ilustrasjon         YouTube ikon. Illustrasjon    Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon