Masterprogram 5-årig, Trondheim

Bioteknologi

– Studiemiljø

Velkommen til et flott studiemiljø! Den første tiden som student er spennende. Du knytter nye vennskap som i mange tilfeller varer livet ut og du vil få en utdanning innen et framtidsrettet og utfordrende fagområde.

Undervisningen
Studenttilværelsen ved studieprogrammet bioteknologi har sine faste holdepunkter. Forelesningene er viktige, og dem kan det være mange av. Undervisningen skjer i moderne laboratorier, datasaler og auditorier, og bygget inneholder både bibliotek og lesesaler. I den første delen av studiet er fagene felles for alle studentene.

Under utdanningen vil du ha muligheten til å delta i utviklingen av nye produkter, og du får en grundig praktisk og teoretisk opplæring i metoder og prinsipper. Og hvis du som student har en god idé har du store muligheter til å få hjelp til å utvikle denne videre.

Laboratoriearbeid er viktig i de fleste retningene av bioteknologi, du vil derfor møte en blanding av teoretisk og praktisk læring. Vi legger stor vekt på at studentene skal bidra aktivt til egen læring, ved samarbeid med medstudenter, gjennom diskusjonsgrupper og prosjekter.

Lenger ut i studiet, når du har valgt spesialisering i et gitt fagområde, vil hvert fag ha færre studenter og du knyttes nærmere til fagmiljøene og deres forskning. Masteroppgaven er som regel som del av et større forskningsprosjekt, hvor masterstudenter deltar som medlemmer i forskingsgruppen.

Volvox & Alkymisten
Realfagstudenter i bioteknologi, biologi og kjemi har felles linjeforening som heter Volvox & Alkymisten. Linjeforeningen arrangerer fester, faglige arrangement og andre sosiale høydepunkter.

Volvox & Alkymisten


Film

– Fakultet for naturvitenskap ved NTNU i Trondheim

Sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

 Facebook  Facebook: NTNU neste stopp 

 Instagram: NTNUstudent

Funballz

Som en del av høstens fadderopplegg har flere av linjeforeningene på NV-fakultetet ved NTNU, bestemt seg for å arrangere funballz-turnering. Dette er et rusfritt arrangement som legger til rette for å bygge et sosialt samhold mellom studentene i spreke omgivelser.

Funballz, eller boblefotball som det også kalles, går ut på at man spiller fotball mens man har "kledd på" seg hver sin oppblåsbare boble. Dette ble innført  første gang for noen få år siden, og har siden blitt gjentatt årlig da det er svært populært.