Bioteknologi

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Bioteknologi

– Systembiologi

Systembiologi er delt inn i tre områder.  Felles for alle tre er bruken av statistikk og data i analyser av molekylærbiologi i funksjonell genomforskning.

  • Bioinformatikk: Sekvensanalyser på DNA og/eller aminosyrenivå for å påvise eller sammenligne biologiske reguleringsmekanismer og tredimensjonale strukturer.
     
  • Datainnsamling og analyse av biologisk materiale: Moderne metoder brukes til analyse av store mengder DNA og/eller protein., for å karakterisere endring i produksjonsevnen til arvematerialet. Den biologiske datainnsamlingen blir videre systematisert ved hjelp av statistikk og datavitenskapelige metoder utviklet ved NTNU.
     
  • Modellering av cellulære prosesser:I nært samarbeid mellom molekylærbiologer og det datavitenskapelige miljø ved NTNU, utvikler man metoder for modellering av hvordan celler kommuniserer med hverandre og sine omgivelser.

Studenter som velger denne studieretningen vil jobbe med innhenting av diverse biologiske og enzymkinetiske data samt å forstå deres biologiske betydning. I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt å delta i videreutvikling av datavitenskapelige metoder for økt biologisk kunnskap i nært samarbeid med det datavitenskapelige miljøet ved NTNU.