Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

IT-støttet bedriftsutvikling

– Jobbmuligheter
Studenter i gruppearbeid på PC. Foto.

Generelt har det vært lett å få jobb med en bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling. Noen har strevd litt, fordi de vil jobbe på hjemstedet eller der hvor kjæresten er. De aller fleste har fått jobb ganske raskt.

Vi har spurt tidligere studenter hva de jobber med. Mest vanlig er det å jobbe som IT-konsulent i rådgivningsfirma og prosjektleder i IT- strategiprosjekter og anskaffelsesprosjekter. Dette er ikke overraskende, studiet  legger jo vekt på å analysere behovet til en bedrift og deretter gi råd om valg av IT -løsninger. Men også andre typer jobber går igjen: brukerstøtte, IT-ansvarlig, produktansvarlig, markedskonsulent for å nevne noen. Flere peker på at dette kan være en fin utdannelse hvis du ønsker å starte en egen bedrift.

De bedriftene vi har snakket med, synes det er en stor fordel at våre studenter blir trent i prosjektarbeid og skriftlig og muntlig kommunikasjon. Dette er kompetanse det legges stor vekt på i næringslivet.


Videre til master?

Du kan gå videre til en master etter fullført bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling.


Utveksling

Mange av våre studenter tar et semester i utlandet. Det er populært å dra til Australia og Nederland, men det er også andre muligheter. Vi tilpasser da studieplanen din til de mulighetene du får på det studiestedet du velger. Det pleier å gå veldig greit.


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Jobbskygge

Jobbskygge – en dags praksis i arbeidslivet.