Studiets oppbygning

Bachelor i digital forretningsutvikling - Trondheim

Studiets oppbygning

Bachelor i digital forretningsutvikling gjennomføres på 3 år og tilsvarer 180 studiepoeng. Hvert studieår er delt i to semester på 30 studiepoeng.

I studiet vektlegges datarelatert prosjektarbeid, trening i muntlig og skriftlig kommunikasjon, og mye gruppearbeid. Studiet tar også opp etiske problemstillinger knyttet til bruken av digitale systemer innad i bedrifter, i næringslivet og i samfunnet ellers.

1. studieår

Dette studieåret gir en innføring i sentrale grunnlagsfag innen informatikk, organisasjon og økonomi. Det gir grunnleggende forståelse og ferdigheter innen IT og programmering, økonomi, organisasjon og ledelse, samt webteknologi og teamarbeid.

2. studieår

Dette studieåret gir en fordypning innen informatikk og organisasjon. Dette gir en dypere forståelse og ferdigheter innen analyse og anvendelse av data, transformasjon, produktutvikling og programvareprodukter, strategi, informasjonssikkerhet og prosjektledelse.

3. studieår

Det siste studieåret består av en variert portefølje av valgfag og bacheloroppgaven. Høstsemesteret består kun av valgfag og er derfor særlig tilrettelagt for utveksling. Studiet avsluttes med bachelorprosjektet i siste semester som ofte utføres med en ekstern bedrift som oppdragsgiver.
 ​​​​Utveksling til utlandet

Det er lagt til rette for internasjonal utveksling i tredje studieår hvis du finner et studiested som dekker størsteparten av det obligatoriske innholdet i dette semesteret. NTNU har avtaler med utenlandske universiteter i over 100 land. Fagene du tar i utlandet må godkjennes for innpassing i bachelorgraden ved NTNU.

 


Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan