Hva kan jeg bli?

Bachelor i informasjonsbehandling - nettbasert

Hva kan du bli?

Kvinne som skriver på tastatur. Foto.

Du får generelle kunnskaper og praktiske ferdigheter i informasjonsforvaltning. Arbeidsmarkedet trenger kandidater som kan løse både teoretiske og praktiske problemstillinger.

Gjennom effektiv informasjonsforvaltning bidrar du til å dokumentere og ivareta krav og rettigheter i arbeidslivet. Ved å samarbeide med andre, forstå ulike perspektiver og ta hensyn til menneskers behov, kan du utvikle løsninger for økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft.

Studiet gir solid erfaring i digital samhandling, som spiller en stadig viktigere rolle i dagens arbeidsliv med mål om redusert reiseaktivitet.

Med en helhetlig forståelse for informasjonsforvaltning blir du attraktiv når du skal søke jobb.

Du kan bli: 

  • Forretningsrådgiver
  • Informasjonsmedarbeider
  • Prosjektleder
  • Rådgiver
  • Webdesigner  
  • Webutvikler  
  • Webredaktør

Videre studier

Aktuelle 2-årige masterprogram ved NTNU: 

*Krever 15 studiepoeng i matematikk og statistikk. 

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare fag du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse. 

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

9000 studenter som ble uteksaminert mellom 2019-2021 har fortalt hvordan det har gått med dem etter studiene på NTNU. Les om NTNUs kandidatundersøkelse.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon