Bachelorprogram 3-årig, Nettbasert

Informatikk, informasjonsbehandling

– Jobbmuligheter

Det er et stort behov for folk som kan både bredde og dybde innen IKT. Du kan jobbe med det meste om du kan informasjonsbehandling.

IT-bransjen har opplevd stor utvikling på få år, og det er derfor vanskelig å spå hva som er det neste store. Gjennom Informasjonsbehandlingsstudiet får du generelle, tidsuavhengige kunnskaper og samtidig dybdeforståelse og praktiske ferdigheter som kan brukes i en rekke fremtidige jobber.

I dag utføres informasjonsoppgaver ofte av personer med spesialkompetanse innen forskjellige fagområder: Dataingeniøren tar seg av tekniske oppgaver. Salgssjefen har ansvaret for markedsføring og salg, også på "nettet". Sekretæren har ansvaret for arkivering og gjenfinning av informasjon. Spesialister i informasjonsbehandling er brobyggere mellom disse tre yrkesgruppene. De skal kunne inneha ansvarsområder som gjerne betegnes som webdesigner, Internettansvarlig, informasjonsmedarbeider eller webredaktør i store og små virksomheter.

Mye i dagens arbeidsliv skjer på prosjektbasis hvor du samarbeider med andre. Din dybdekunnskap er selvsagt viktig. Breddekunnskap gjør at du lettere kan snakke med, samarbeide med og forstå andre i prosjektgruppen. Studiet går i både bredden og dybden, og fokuserer på teori og praksis. Det arbeidsmarkedet trenger er kandidater som både har grundig teoretisk forståelse, og samtidig kan anvende teorien i praktiske problemstillinger. 

Hva kan du etter å ha fullført studiet?
•    Du forstår samspillet mellom teknologi og organisasjon og har en reflektert
     holdning til innføring, drift og bruk av IKT-systemer.
•    Du kan utvikle små og mellomstore webbaserte informasjonsløsninger som henter
     informasjon fra databaser og andre tilknyttede datasystemer.
•    Du kan bidra ved utviklingen av store webbaserte informasjonsløsninger.
•    Du kan fungere som en ressursperson innen informasjonssikkerhet.
•    Du kan kommunisere effektivt både med bedriftens ledelse og med eksperter på
      enkeltområder innen organisasjonens virksomhet.
•    Du kan jobbe effektivt med IT-baserte verktøy og samarbeider godt med andre,
     også nettbasert.

Som du ser fra punktlisten over vil du ha variert kompetanse og derfor være attraktiv for en rekke ulike stillingstyper.


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Jobbskygge

Jobbskygge – en dags praksis i arbeidslivet.