Studiets oppbygning

Bachelor i informasjonsbehandling - nettbasert

Studiets oppbygning

Normert studietid er tre år (180 studiepoeng) og hvert år er delt i to semestre (á 30 studiepoeng).  

Grunnlagsfagne er samlet i første studieår, og danner et godt grunnlag for det videre studiet. Breddefagene og spesialiseringsfagene er spredt utover de øvrige to studieårene.

1. studieår  

Det første året får du grunnleggende innføring i informasjonsteknologi, hvor du blant annet lærer om datakommunikasjon, operativsystemer, databaser og grunnleggende programmering.

2. studieår  

I andre studieår får du en større forståelse for sikker og trygg håndtering av informasjon. Du lærer om informasjonssikkerhet, webutvikling og behandling av store datamengder.

3. studieår  

Høstsemesteret i tredje studieår består kun av valgfag og er spesielt tilrettelagt for et utvekslingsopphold i utlandet. Studiet avsluttes med en større, selvstendig bacheloroppgave.
 


​​​​​​

Utveksling til utlandet

Det er lagt til rette for internasjonal utveksling i tredje studieår hvis du finner et studiested som dekker størsteparten av det obligatoriske innholdet i dette semesteret. NTNU har avtaler med utenlandske universiteter i over 100 land. Fagene du tar i utlandet må godkjennes for innpassing i bachelorgraden ved NTNU.
​​​​​​​


Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Bilde - Studiets oppbygging