Hva lærer jeg

Bachelor i informasjonsbehandling - nettbasert

Hva lærer du?

Bilde av en kontorpult med PC og en kaffekopp.

Den digitale tidsalderen skaper mer informasjon enn noen gang før. Stadig flere bedrifter er opptatt av å flytte virksomheten sin inn i den digitale verden. Relevante teknologier blir tatt i bruk for å forbedre organisasjonen og gjøre den i stand til å bli mer konkurransedyktig på markedet.  

Digital kompetanse får derfor stadig viktigere rolle i samfunnet og defineres som en kombinasjon av kunnskap, ferdigheter og holdninger når det gjelder bruk av teknologi til å utføre oppgaver, løse problemer, kommunisere, administrere informasjon og samarbeide. Som informatiker, vil du få en viktig rolle i denne prosessen.  

I dette studiet lærer du å utvikle tekniske løsninger for god og sikker informasjonsforvaltning. Du får en forståelse for hvordan informasjonsforvaltning understøtter virksomhetenes forretningsmodeller.

Du får en bred kunnskap om hvordan datateknologi og nettløsninger kan brukes til å bygge opp virksomhetens forvaltning og administrasjon av informasjon.  

Studiet bygger på grunnleggende fag innen data, programmering og informasjonsforvaltning. Dette gir deg et godt og generelt grunnlag i viktige fagområder innen IT, som datamaskiner, lokale data- og internettverk, drift, programmering og databaser. Du lærer også å utvikle og bruke informasjonssystemer til organisering og distribusjon av elektronisk informasjon.  

Studiet gir deg nødvendige kunnskaper i informasjonsteknologi, samhandling, programmering og datasikkerhet. Dette gir deg en breddekunnskap innen IT, hvor du lærer å forstå samspillet mellom teknologi og organisasjon.

Fleksibelt nettbasert heltidsstudium

  • Eksamen kan tas hjemmefra eller på en godkjent eksamensskole i nærheten av der du bor.  
  • Studiet er gratis. Kostnader i forbindelse med eksamen kan forekomme.    
  • Studiet er nettbasert, og du trenger normalt ikke å møte på campus til undervisning.  
  • Enkelte valgfag i studiet tilbys på campus i Trondheim og er ikke nettbasert.
  • Forventet arbeidsbelastning er omtrent 40 timer pr uke

Læringsaktiviteter som krever at du er tilgjengelig på bestemte tider: 

Videobasert forelesning og gruppearbeid, via Zoom eller Teams. Informasjon om dette vil du få på vår nettbaserte læringsplattform Blackboard.  

Eksempler på individuelle læringsaktiviteter er: Videoopptak, skriftlige leksjoner og øvinger som leveres på Blackboard.

Derfor finner du ikke fagene i timeplanen til NTNU  

De fleste fag krever individuelt arbeid, mens noen fag har interaktiv nettbasert undervisning til bestemte tider. Faglærere utarbeider derfor egne fremdriftsplaner for de enkelte fagne i Blackboard.

IE-banner Jævli flink


​​​​​​​Fremtiden trenger Jævli flinke ingeniører og teknologer​​​​​​​

Kvinner verden over er underrepresentert innen teknologi, ingeniør og realfag. Derfor har vi på NTNU laget serien Jævli flink pike. Her får du et innblikk i studiehverdagen til 12 teknologistudenter ved NTNU.
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​Spilleliste Jævli flink sesong 1 og sesong 2 på YouTube