Studiemiljø

Bachelor i informasjonsbehandling - nettbasert

Studiemiljø

Bilde av en som jobber på en mac

Slik er det å studere nettbasert

  • Et nettbasert studium gir deg en fleksibel studiehverdag. Du kan studere når og hvor du vil. Har du spesielle behov, kan studiet tilpasses din egen hverdag.
  • Vær oppmerksom på at arbeidsinnsatsen ikke blir mindre selv om studiet er fleksibelt. Forventet arbeidsbelastning er omtrent 40 timer pr uke.
  • Nettbasert undervisning krever at du må forholde deg aktivt til dine medstudenter, ha stor grad av egendisiplin og studiestruktur. Det er ingen obligatoriske samlinger på studiet, men enkelte valgfag tilbys på campus i Trondheim.
  • Det legges opp til en aktiv interaksjon med andre studenter. Du lærer å ta i bruk mange ulike digitale samhandlingsverktøy som blant annet Blackboard, Skype og Office 365.