Tradisjonelt bygghåndverk

Bachelorprogram 4-årig, Trondheim

Tradisjonelt bygghåndverk

– Videre studier

Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsværn

Studere videre?

Master
Ved enkelte universitet i utlandet, f.eks ved Göteborgs Universitet, kan du bygge på med en mastergrad i kulturvern.

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.