Tradisjonelt bygghåndverk

Bachelorprogram 4-årig, Trondheim

Tradisjonelt bygghåndverk

– Jobbmuligheter

Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

TradisjoneltBygghåndverk_Arbeidsplass_Håndlaget_høvel

Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

Hvor kan du jobbe

En bachelor i utøvende tradisjonelt bygghåndverk er en karrierevei for deg med fagbrev, og vil deg formell kompetanse.

Behovet for håndverkere, formidlere og læremestere som behersker tradisjonelle håndverksmetoder og som kan ta avanserte oppdrag, er stort. Samfunnet stiller krav til kvalifisert håndverkskompetanse innen bygningsvern. Dette gjelder ikke bare spesialistkompetanse, men også generell kunnskap om eldre tradisjonelle konstruksjoner, teknikker og materialer.

Aktuelle stillinger
Utdannelse innen utøvende tradisjonelt bygghåndverk kvalifiserer for jobb som:
• Håndverker og spesialist innen bygningsvernet og byggebransjen
•  Arbeide med gamle og nye konstruksjoner, basert på tradisjonelle metoder
• Formidling/instruktør i forbindelse med opplæring og rådgiving
• Medarbeider/rådgiver innen forvaltningsleddene i stat, fylkeskommune og kommune


Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.