Tradisjonelt bygghåndverk

Bachelorprogram 4-årig, Trondheim

Tradisjonelt bygghåndverk

– Studiemiljø

Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

TradisjoneltBygghåndverk_Arbeidsplass_Verkstedsamling

Tradisjonelt bygghåndtverk og teknisk bygningsvern

Studiemiljø

Studiet vil være samlingsbasert. Det er lagt opp til 8-11 uker på NTNU i Trondheim. I tillegg vil studiet være lagt til læringsarenaer på annen plass i landet, for gjennomføring av praksisbasert læring.

Studiet tar opp 24 kandidater annenhvert år.

 

Deling - NTNU neste stopp på Facebook

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent