Tradisjonelt bygghåndverk

Bachelorprogram 4-årig, Trondheim

Tradisjonelt bygghåndverk

– Studiets oppbygning

Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

TradisjoneltBygghåndverk_Arbeidsplass_Sagbruk

Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

Studieprogrammets nivå, varighet og omfang

Studiet er en bachelorutdanning og er organisert som et samlingsbasert studium med normert studietid på 4 år (180 studiepoeng fordelt over 4 år).

Du får undervisning i fagene:
•Material og tradisjonell bearbeiding
•Tømring
•Tradisjonsfaglig utøving
•Dokumentasjon og oppmåling
•Bygningshistorie
•Byggeprosess og forvaltning i bygningsvernet
•Tradisjonelle stavkonstruksjoner
•Vernefilosofi
•Tradisjonshåndverk, bygningsvern, innovasjon og entreprenørskap
•Tverrfaglig utøving

På våren i fjerde studieår gjennomfører du din bacheloroppgave i utøvende tradisjonelt bygghåndverk.

 

Studieretning

Studieretning tradisjonelt bygghåndverk

For deg som ønsker å fordype deg i håndverksteknikker og oppnå en høy ferdighet og forståelse for tradisjonelt bygghåndverk, er det naturlig å velge studieretningen Tradisjonelt Bygghåndverk. Du vil bli med dette valget bli knyttet til en av våre 5 læringsarenaer. Per i dag har vi læringsarenaer følgende plasser:
•Vestland fylkeskommune
•Innlandet fylkeskommune
•Stiklestad, Trøndelag
•Rørosmuseet, Trøndelag
•Buskerud Bygningsvernsenter

Du blir her en del av lengre prosjekt som strekker seg gjennom studieåret. I tillegg blir du med på samlinger ved NTNU for teoretiske og praktiske fagemner. Det er en forutsetning at du er knyttet til en av våre åtte læringsarenaer for å kunne gjennomføre denne studieretningen, så ta derfor kontakt med NTNU for nærmere informasjon slik at du blir sikret plass på læringsarena før oppstart av studiet.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan