Bachelorprogram 4-årig, Trondheim

Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

– Studiets oppbygning
TradisjoneltBygghåndverk_Arbeidsplass_Sagbruk

Studieprogrammets nivå, varighet og omfang

Studiet er en bachelorutdanning og er organisert som et samlingsbasert studium med normert studietid på 4 år (180 studiepoeng fordelt over 4 år).

Du får undervisning i fagene:
•Material og tradisjonell bearbeiding
•Tømring
•Tradisjonsfaglig utøving
•Dokumentasjon og oppmåling
•Bygningshistorie
•Byggeprosess og forvaltning i bygningsvernet
•Tradisjonelle stavkonstruksjoner
•Vernefilosofi
•Tradisjonshåndverk, bygningsvern, innovasjon og entreprenørskap
•Tverrfaglig utøving

På våren i fjerde studieår gjennomfører du din bacheloroppgave i utøvende tradisjonelt bygghåndverk.


To studieretninger
Bachelorstudiet i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern tilbyr to studieretninger:

Studieretning Tradisjonelt Bygghåndverk

For deg som ønsker å fordype deg i håndverksteknikker og oppnå en høy ferdighet og forståelse for tradisjonelt bygghåndverk, er det naturlig å velge studieretningen Tradisjonelt Bygghåndverk. Du vil bli med dette valget bli knyttet til en av våre 8 læringsarenaer. Per i dag har vi læringsarenaer følgende plasser:
•Oslo, Norsk Folkemuseum
•Rogaland, Ryfylkemuseet
•Hordaland, Bygningsvernsenteret på Voss
•Sør-Trøndelag, Rørosmuseet
•Møre og Romsdal, Valsøybotn
•Nord-Trøndelag, Stiklestad
•Nord-Trøndelag, Stiklestad
•Troms, Midt-Troms museum og Sør-Troms museum

Du blir her en del av lengre prosjekt som strekker seg gjennom studieåret. I tillegg blir du med på samlinger ved HiST for teoretiske og praktiske fagemner. Det er en forutsetning at du er knyttet til en av våre åtte læringsarenaer for å kunne gjennomføre denne studieretningen, så ta derfor kontakt med NTNU for nærmere informasjon slik at du blir sikret plass på læringsarena før oppstart av studiet.


Studieretning Teknisk Bygningsvern

For deg som har lengre erfaring innen bygningsvern og restaurering, og ønsker å kombinere jobb og studier og har som mål å øke din kompetanse innen fagfeltet, er studieretningen teknisk bygningsvern det naturlige valget. Du vil delta på praktiske og teoretiske samlinger ved NTNU og på læringsarenaer rundt om i landet omfattende 6-9 uker per år.

Nett- og samlingsbasert undervisning
Undervisningen legger vekt på aktiv bruk av internett, bl.a. i forbindelse med veiledning og innlevering av obligatoriske oppgaver. Det blir lagt opp til 6-9 samlingsuker på NTNU pr år.

 

Se mer informasjon om emner og pensum for bachelor i Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern.

Se også studieplan for bachelor i Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern.