Tradisjonelt bygghåndverk

Bachelorprogram 4-årig, Trondheim

Tradisjonelt bygghåndverk

– Søk opptak

Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

TradisjoneltBygghåndverk_Arbeidsplass_Hogge

Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

Opptakskrav

Det er opptak hvert fjerde år. Neste opptak er høst 2022.
 

For å søke studieplass må du registrere en søknad på Samordna opptak innen 15. april. Søkere må ha generell studiekompetanse og relevant fagbrev (tømrer e.l.)


Tidligere opptaksgrenser

Første opptak til studiet var i 2015.

År Ordinær kvote Førstegangsvitnemålskvote
2015 Alle Alle

Realkompetanse

Om du mangler generell studiekompetanse kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse.  Realkompetanse vurderes i henhold til høgskolens retningslinjer for realkompetanse. I tillegg må søkerne dokumentere kompetanse innenfor fagfeltet i form av fagbrev i håndverksfag eller tilsvarende praksis eller arbeid knyttet til fagfeltet. Innsendt dokumentasjon på egne arbeider anbefales.

Grunnlaget for realkompetanse blir vurdert for hver enkelt søker.

For å kunne vurderes for realkomeptanse er det følgende krav:

  • Søker kan ikke dokumentere opptaksgrunnlaget
  • Søker er over 25 år
  • Søker kan dokumentere 5 års praksis, hvorav minimum 3 år må være relevant for studiet
  • Søker kan dokumentere norsk, engelsk og ev matematikkferdigheter på et nivå som er tilsrekkelig for studier

Søker du opptak gjennom Samordna opptak, må du registrere søknaden din innen 1. mars og får tilsendt følgeskjema som skal sendes inn sammen med relevant dokumentasjon.

Selv om søker innfrir realkompetansekravene, er det ingen automatikk i tilbud om studieplass. Hver enkelt søker blir vurdert og plassert i rangeringsrekkefølgen av søkere. Om søker ikke når opp i rangeringen, vil søker ikke få tilbud.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i
Tradisjonelt bygghåndverk
Studieprogramkode: FTTRADBYGG
Studiepoeng: 180
Undervisningsform: Deltid

Søknadsfrist: 15. april 2022.
For søkere med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for arkitektur og teknologi