Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver:

Jeg underviser i emnet melketeknologi for 3. års studenter ved institutt for matteknologi samt for 2. års studenter ved yrkesfaglærerutdanningen (YFL).

Jeg veileder i Bacheloroppgaver, deltar på labøvelser i vegetabilier samt melketeknologi, holder tak i HMS kurs for 2. klassestudenter samt veileder og hjelper studentene som skal ut i praksis i 5 mnd. på våren i sitt 2. studieår. Her er kontakten med næringslivet veldig viktig.

Jeg var verneombud ved Institutt for matteknologi i perioden 2015-2017.

Som en del av stillingen min underviser jeg også for studenter ved Trondheim Fagskole linje for MatTeknikk og for praksiskandidater (fagbrev i Industriell matproduksjon - vg3) i emner som melketeknologi, vegetabilteknologi, prosjektarbeid, kvalitetsstyring og HMS.

Ved Trondheim Fagskole (lokalisert på Byåsen vgs) brukes et treningsmeieri hvor våre studenter og kursdeltakere får opplæring i produksjon av ulike meieriprodukter. Dette er en arena hvor praktisk problemløsning og studentinteraktive læringsmetoder praktiseres. Her kommer hygiene, renhold, kvalitetsstyring og HACCP inn som viktige rutiner og arbeidsmetoder.

Jeg har holdt noen eksterne kurs i ysting og enkel melkeforedling blant annet i Ålesund samt for Mære og Skjetlein. Å holde kontakt med småskalamiljøet i Midt Norge er svært nyttig og interessant.