course-details-portlet

TLOG2007 - Prosjektledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Organisasjonsmodeller, prosjekt som arbeidsform, valg av prosjekt, prosjektorganisering, rammer, målsetning, suksesskriterier og suksessfaktorer, faseinndeling, prosjektorganisasjonen, prosjektroller, kvalitetssikring, prosjektnedbryting, terminplanlegging, kostnadsestimering, risiko i prosjekter, prosjektoppfølging, fremdriftsoppfølging, kostnadsstyring, rapportering, planleggingsverktøy.

Læringsutbytte

Kunnskap

- Kandidaten skal ha kunnskap om ulike organisasjonsmodeller - Kandidaten skal ha kunnskap om hva som kjennetegner prosjekter som arbeidsforhold

- Kandidaten skal ha kunnskap om hva som kjennetegner vellykkede prosjektgjennomføringer

- Kandidaten skal ha kunnskap om metoder, verktøy og prosesser for - planlegging og styring av prosjekter Ferdighet

- Kandidaten skal kunne anvende metoder, prosesser og verktøy for planlegging og styring av prosjekter. - Kandidaten skal kunne analysere og vurdere prosjektstatus basert på informasjon om framdrift

- Kandidaten skal kunne kjenne sentrale tema i prosjektplanlegging og styring Generell kompetanse - Kandidaten skal være i stand til å innhente kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk. - Kandidaten skal ha evne til å løse problemer i samarbeid med andre, samt å kunne kommunisere disse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, Teoretiske øvinger, Øvinger, frivillige og obligatoriske - min 2/3 godkjente.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske øvinger må være godkjent. Kontinuasjonseksamen kan endres til muntlig. Utsatt eksamen avholdes i mars.

Forkunnskapskrav

Emnet er åpent for alle ingeniørstudenter ved NTNU.

Kursmateriell

Det vil bli informert om pensumlitteratur ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TLOG2015 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ingeniør
  • Tekniske fag
  • Økonomi og administrasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 05.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 4
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL210 Sluppenvegen 14 51
SL510 Sluppenvegen 14 7
SL122 Sluppenvegen 14 1
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL315 Sluppenvegen 14 2
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 32
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 11.03.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 17
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU