course-details-portlet

TLOG2007 - Prosjektledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Organisasjonsmodeller, prosjekt som arbeidsform, valg av prosjekt, prosjektorganisering, rammer, målsetning, suksesskriterier og suksessfaktorer, faseinndeling, prosjektorganisasjonen, prosjektroller, kvalitetssikring, prosjektnedbryting, terminplanlegging, kostnadsestimering, risiko i prosjekter, prosjektoppfølging, fremdriftsoppfølging, kostnadsstyring, rapportering, planleggingsverktøy.

Læringsutbytte

Kunnskap

- Kandidaten skal ha kunnskap om ulike organisasjonsmodeller - Kandidaten skal ha kunnskap om hva som kjennetegner prosjekter som arbeidsforhold

- Kandidaten skal ha kunnskap om hva som kjennetegner vellykkede prosjektgjennomføringer

- Kandidaten skal ha kunnskap om metoder, verktøy og prosesser for - planlegging og styring av prosjekter Ferdighet

- Kandidaten skal kunne anvende metoder, prosesser og verktøy for planlegging og styring av prosjekter. - Kandidaten skal kunne analysere og vurdere prosjektstatus basert på informasjon om framdrift

- Kandidaten skal kunne kjenne sentrale tema i prosjektplanlegging og styring Generell kompetanse - Kandidaten skal være i stand til å innhente kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk. - Kandidaten skal ha evne til å løse problemer i samarbeid med andre, samt å kunne kommunisere disse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, Teoretiske øvinger, Øvinger, frivillige og obligatoriske - min 2/3 godkjente.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Kontinuasjonseksamen arrangeres normalt i mars. Vet kontinuasjonseksamen kan skriftlig eksamen gjøres om til muntlig.

Forkunnskapskrav

Emnet er åpent for alle ingeniørstudenter ved NTNU.

Kursmateriell

Det vil bli informert om pensumlitteratur ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TLOG2015 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ingeniør
  • Tekniske fag
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 01.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL315 Sluppenvegen 14 1
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL430 Sluppenvegen 14 4
SL121 Sluppenvegen 14 1
SL215 Sluppenvegen 14 6
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 46
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 96
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 3
SL324 Sluppenvegen 14 1
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 06.03.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 16
SL274 Sluppenvegen 14 5
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU