course-details-portlet

MUSV3141 - Björk: Menneske, natur, og teknologi i eksperimentell populærmusikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Björk Guðmundsdóttir’s mangfoldige karriere strekker seg over 40 år, fra begynnelsen i punk-rock band på 1980-tallet til avant-garde elektronisk musikk på 2020-tallet. Hennes eklektiske musikk er fundert i populærmusikalske former, men bryter ofte med sjangermessige konvensjoner, blant annet i sin bruk av komposisjonsteknikker fra modernistisk kunstmusikk og en stadig utforskning av ny musikkteknologi. Samtidig har Björk alltid inntatt en konseptuell tilnærming til musikken hvor hun arbeider med nye strømninger innen feministisk filosofi og vitenskapsteori. Björk’s kunstnerskap har særlig behandlet tema omkring menneske, natur og teknologi. Gjennom å studere Björk’s musikk blir vi konfrontert med spørsmål som: Hva vil det si å være menneske i digitale og virtuelle sammenhenger? Kan eksperimentell musikk utfordre kjønns- og identitetskategorier? Kan musikk fremme mer økologiske måter å leve på? I dette emnet vil vi ta for oss musikken så vel som audiovisuell estetikk i Björk’s prisvinnende arbeid innen musikkvideo og film. Analyser av musikk og videoer vil kombineres med lesing av tverrfaglig litteratur og diskusjon rundt de større kulturelle og estetiske problemstillingene som musikken berører. I sum vil emnet gi en fordypning i en av den moderne musikkens mest unike kunstnerskap.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenter som fullfører MUSV3141 vil ha kunnskap om:

 • Björks karriere og kunstnerskap fra ca. 1980 til i dag
 • Björks filmmusikk og audiovisuelle produksjon
 • Sangteknikk, vokale effekter, og vokalproduksjon i nyere populærmusikk
 • Kompositoriske og formmessige grep i nyere populærmusikk
 • Kombinasjon av kunstmusikalske og populærmusikalske virkemidler i Björks arbeid
 • Relasjon mellom musikalsk estetikk og posthumanistisk tenkning om menneske, natur, og teknologi

Ferdigheter:

Studenter som fullfører MUSV3141 vil opparbeide følgende ferdigheter:

 • Fortolke og diskutere musikalske valg i Björks musikk
 • Formulere kunnskap om musikk i muntlig presentasjon og skriftlige øvinger
 • Ha evnen til å tenke tverrfaglig og plassere musikalske valg inn i større kulturelle sammenhenger
 • Ha erfaring med audiovisuell analyse av musikkvideo

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil bestå av forelesninger og seminaraktiviteter, inkludert lytting og analyse i fellesskap, gruppearbeid og diskusjon, og muntlige presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Ukentlig logg (skriftlige kommentarer om litteraturen til hver uke)
 • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Studentene skal levere en individuell semesteroppgave ved slutten av semesteret. Denne skal ha en lengde på 4000-6000 ord. Underviseren vil presentere oppgavespørsmålet i første halvdel av semesteret. Oppgaven skal leveres digitalt på Inspera som en pdf-fil.

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på gjentatt eksamen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tverrfaglige kulturstudier
 • Musikkteori
 • Estetiske fag
 • Kunsthistorie
 • Medievitenskap
 • Musikkvitenskap
 • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Semesteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU