Masterprogram 2-årig, Trondheim

Musikkteknologi

Om masterstudiet i musikkteknologi

Masterprogrammet i musikkteknologi er et tverrfaglig studium i utøvende musikkteknologi. Det innebærer at du vil bli gitt muligheter til å utvikle kompetanse og innsikt knyttet til kunstnerisk utøvelse og anvendelse av musikkteknologi.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er fullført bachelorgrad med fordypning i musikkteknologi eller tilsvarende, eller annen kvalifisert bakgrunn som vurderes etter søknad.

Det er i tillegg krav om skisse til fordypningsplan for til opptak for musikkteknologi.


Jobbmuligheter

Yrkesmulighetene er knyttet til utøvelse, produksjon og formidling av musikk, studioteknologi, multimedia, kunstteknologi, forskning og undervisning. Samtidig vil spesialiseringen du velger i masterstudiet ytterligere bidra til yrkesmuligheter innenfor dette området.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng over to år. Masteroppgaven er på 60 studiepoeng.


Studieveiledning

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, ta gjerne kontakt med spørsmål.


Studiemiljø

Vi ønsker å være i forkant når det gjelder nye måter å organisere undervisningen på og bruken av digitale læringsverktøy. Du får egen arbeidsplass i våre lokaler i Fjordgata 1 og muligheten til å være en del av et faglig og sosialt fellesskap samt få kontakt med musikk- og akustikkmiljøet på NTNU. Studentene har en linjeforening som arrangerer sosiale sammenkomster.


Utenlandsopphold

Som student på masterprogrammet i musikkteknologi kan du ta delstudier i utlandet.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Thu, 31 Jan 2019 12:57:03 +0100
Fakta

Gradsnavn: Master i musikkteknologi
Studieprogramkode: MMUST
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Olavskvartalet/Fjordgata

Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet