Utøvende musikk – master

Master, toårig

Utøvende musikk – master

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Smittevern i ekspedisjonen

I uke 33 vil vi flytte ekspedisjonen i 6. etasje i Olavskvartalet ut kantineområdet med begrenset åpningstid. Dette for å unngå at for mange samler seg i trange kontorlokaler. Ekspedisjonen vil være å finne i det innerste rommet i kantina. Alle som henvender seg fysisk må ta smittevernhensyn:

* Dersom du har symptomer på sykdom, hold deg hjemme og kontakt oss per telefon (se lenger ned)

* Maks 2 studenter inne i det innerste rommet samtidig. Hold minst 1 meters avstand i en evt. kø. Husk god håndhygiene. 

* Dersom du ser at det samler seg for mange mennesker i området rundt ekspedisjonen; ta ansvar, hold avstand og vent.

Åpningstider i den midlertidige ekspedisjonen

Mandag 10.08.: Ekspedisjonen er stengt
Tirsdag 11.08.: kl. 10:00-11:00
Onsdag 12.08.: kl. 13:00-15:00
Torsdag 13.08.: kl. 10:30-11:30 og kl. 13:00-14:00
Fredag 14.08.: kl. 10:00-11:30

Studentveileder for utøvende musikk er tilgjengelig i ekspedisjonen i åpningstidene, med unntak av torsdag 10:30-11:30. 

Kontakt på telefon

Instituttet kan nås på telefon 73 59 73 00 mellom kl. 09:00-14:00 hver ukedag. Merk at det til tider er en del møtevirksomhet og at det da kan være vanskelig å komme igjennom. Vær tålmodig og prøv igjen.

Kl. 12:15 tirsdag 11. august blir det digitalt allmøte på Zoom for alle studenter ved institutt for musikk.

Møtet vil inneholde informasjon som er felles for alle studenter ved instituttet, uansett studieprogram. Instituttleder Nora Bilalovic Kulset vil ønske velkommen, det blir informasjon fra Studentsamskipnaden, linjeforeningene og instituttet. Detaljert program kommer nærmere møtedagen.

Møtet har passord: 041124

Delta i møtet her

 

Hovedinstrument

Det vil bli individuelle undervisningstimer, fysisk, i høstsemesteret 2020. Undervisningstimer mellom en student og en lærer vil kunne gjennomføres så fremt de smitteverntiltak som til enhver tid eksisterer overholdes (avstand, hygiene, rengjøring m.m.).

Hørelære, mindre ensembler m.m.

Det vil bli fysisk undervisning i smågrupper høstsemesteret 2020. Ferdighetstrening er en viktig del av studiet, og denne skjer mest optimalt ved fysisk tilstedeværelse. Undervisning i smågrupper vil kunne gjennomføres så fremt de smitteverntiltak som til enhver tid eksisterer overholdes (avstand, hygiene, rengjøring m.m.).

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningen for utøvende musikk er Notelinjeforeningen.

Fram til det blir avgjort hvilke restriksjoner som vil gjelde i forbindelse med koronasituasjonen, har vi ikke konkret informasjon om når, hvor og hvilken form fadderuka vil bli ennå.

Vi vil oppdatere denne informasjonen så snart opplegget er klart.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning». Om du ikke finner timplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finner du her.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges i forhold til vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig i forhold til akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Send en mail til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig. 


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Studier - utøvende musikk, master

Om masterstudiet i utøvende musikk

Vi legger stor vekt på det rent utøvende. Masterprogrammet gir mulighet til å videreutvikle kunstnerisk kompetanse og uttrykksevne, et personlig uttrykk, god formidlingsevne, samt opparbeide en kritisk, selvstendig og reflektert holdning som utøvende musiker.

Det er mulig å fokusere på det rent utøvende, det kombinert utøvende/vitenskapelige og for jazz har vi European Jazz Master (EUJAM), et joint masterprogram i samarbeid med konservatoriene i Paris, Amsterdam, Berlin og København.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. desember

Opptakskravet er bachelorgrad i utøvende musikk, eller tilsvarende, samt godkjent opptaksprøve. Det er ett opptak i året.


Jobbmuligheter

Det finnes et rikt utvalg av jobbmuligheter etter endt utdanning. Eksempler på yrker er orkestermusiker, frilansmusiker, organist/kirkemusiker, landsdelsmusiker, militærmusiker, distriktsmusiker, musikk- og kulturskolelærer, dirigent/instruktør i fritidsmusikklivet og musikklærer i grunnskole/ videregående skole.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng over to år. Kunstnerisk fordypning på 45 studiepoeng utgjør den største enkeltkomponenten i studiet.


Studieveiledning

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, ta gjerne kontakt med spørsmål.

Du kan også besøke oss på NTNU Olavskvartalet, 6. etg.


Studiemiljø

Et tett og sammensveiset miljø er både naturlig og nødvendig ved utøvende musikk. Mye av undervisningen er prosjektbasert og utøvende musikk samarbeider med en rekke institusjoner for å gi deg rike og egnede praksisopplevelser. Samspill er viktig og foregår i mange ulike konstellasjoner.


Utenlandsopphold

Som student på masterprogrammet i utøvende musikk kan du ta delstudier i utlandet. I tillegg til Erasmus for utveksling i Europa deltar vi i to nettverk gjennom Nordplus (utveksling i Norden): Nordpuls for jazz og Sibelius for klassisk/kirkemusikk.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

05 feb 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i utøvende musikk
Studieprogramkode: MMUSP
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. desember

Sted: Trondheim, Olavskvartalet

Søknad: Søknadsweb

Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.

Blogg Utøvende musikk

Blogg

Les blogginnlegg skrevet av ansatte og studenter ved Institutt for musikk på NTNU.