Master, toårig

Utøvende musikk – master

Om masterstudiet i utøvende musikk

Vi legger stor vekt på det rent utøvende. Masterprogrammet gir mulighet til å videreutvikle kunstnerisk kompetanse og uttrykksevne, et personlig uttrykk, god formidlingsevne, samt opparbeide en kritisk, selvstendig og reflektert holdning som utøvende musiker.

Det er mulig å fokusere på det rent utøvende, det kombinert utøvende/vitenskapelige og for jazz har vi European Jazz Master (EUJAM), et joint masterprogram i samarbeid med konservatoriene i Paris, Amsterdam, Berlin og København.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. desember

Opptakskravet er bachelorgrad i utøvende musikk, eller tilsvarende, samt godkjent opptaksprøve. Det er ett opptak i året.


Jobbmuligheter

Det finnes et rikt utvalg av jobbmuligheter etter endt utdanning. Eksempler på yrker er orkestermusiker, frilansmusiker, organist/kirkemusiker, landsdelsmusiker, militærmusiker, distriktsmusiker, musikk- og kulturskolelærer, dirigent/instruktør i fritidsmusikklivet og musikklærer i grunnskole/ videregående skole.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng over to år. Kunstnerisk fordypning på 45 studiepoeng utgjør den største enkeltkomponenten i studiet.


Studieveiledning

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, ta gjerne kontakt med spørsmål.

Du kan også besøke oss på NTNU Olavskvartalet, 6. etg.


Studiemiljø

Et tett og sammensveiset miljø er både naturlig og nødvendig ved utøvende musikk. Mye av undervisningen er prosjektbasert og utøvende musikk samarbeider med en rekke institusjoner for å gi deg rike og egnede praksisopplevelser. Samspill er viktig og foregår i mange ulike konstellasjoner.


Utenlandsopphold

Som student på masterprogrammet i utøvende musikk kan du ta delstudier i utlandet. I tillegg til Erasmus for utveksling i Europa deltar vi i to nettverk gjennom Nordplus (utveksling i Norden): Nordpuls for jazz og Sibelius for klassisk/kirkemusikk.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Tue, 05 Feb 2019 10:41:53 +0100
Fakta

Gradsnavn: Master i utøvende musikk
Studieprogramkode: MMUSP
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. desember

Sted: Trondheim, Olavskvartalet

Søknad: Søknadsweb

Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet