Master, toårig

Utøvende musikk – master

Sju musikere spiller sammen i et klasserom

Om masterstudiet i utøvende musikk

Masterprogrammet i utøvende musikk legger stor vekt på det rent utøvende. Programmet gir mulighet til å videreutvikle kunstnerisk kompetanse og uttrykksevne, et personlig uttrykk, god formidlingsevne, samt opparbeide en kritisk, selvstendig og reflektert holdning som utøvende musiker.

Studiet finnes i tre varianter: det rent utøvende, det kombinert utøvende/vitenskapelige og for jazz har vi EUROPEAN JAZZ MASTER (EUJAM), et joint master program i samarbeid med konservatoriene i Paris, Amsterdam, Berlin og København.


Opptakskrav og søknad

Søknadsfrist 15. desember

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb. Merk at det i tillegg er opptaksprøver til utøvende musikk.

Se om du kvalifiserer for opptak og informasjon om å søke opptak på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Det finnes et rikt utvalg av jobbmuligheter etter endt utdanning. Eksempler på yrker er orkestermusiker, frilansmusiker, organist/ kirkemusiker, landsdelsmusiker, militærmusiker, distriktsmusiker, musikk- og kulturskolelærer, dirigent/instruktør i fritidsmusikklivet og musikklærer i grunnskole/ videregående skole.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Kunstnerisk fordypning på 45 sp utgjør den største enkeltkomponenten i studiet.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: musikk@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 73 00

Du kan også besøke oss på NTNU Olavskvartalet, 6. etg.


Tue, 18 Apr 2017 14:35:26 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Varighet: 2 år
Adgangsbegrensning: Ja

Institutt:
Institutt for musikk
Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. desember