Master, toårig

Utøvende musikk – master

Sju musikere spiller sammen i et klasserom

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august fra kl. 10:00 til 10:45.

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen fra klokken 09.30.

Etter immatrikuleringsseremonien vil det bli stands og studentinfo før det går opp gratis busser til Dragvoll og andre campus klokken 11.30.

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15. august: Myk start

Kl. 09:00: Oppstart av "Myk start"

Myk start er oppstartsdagene til de utøvende studieprogrammene. Opplegget starter onsdag 15. august kl. 09:00 i Kammersalen.

Torsdag 16. august: Myk start, dag 2

Kl. 09:00: "Myk start"

Myk start er oppstartsdagene til de utøvende studieprogrammene. Opplegget fortsetter torsdag 16. august fra kl. 09:00 i Kammersalen.

Fredag 17. august: Myk start, dag 3

Kl. 10:00: "Myk start"

Myk start er oppstartsdagene til de utøvende studieprogrammene. Opplegget fortsetter fredag 17. august fra kl. 10:00 i Kammersalen.

Mandag 20. august: Oppstartsmøte for alle

Kl. 10:00: Oppstartsmøte

Mandag 20. august er det oppstartsmøte for alle studenter på studieprogram i utøvende musikk. Møtet starter kl. 10:00 i Kammersalen.

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om masterstudiet i utøvende musikk

Masterprogrammet i utøvende musikk legger stor vekt på det rent utøvende. Programmet gir mulighet til å videreutvikle kunstnerisk kompetanse og uttrykksevne, et personlig uttrykk, god formidlingsevne, samt opparbeide en kritisk, selvstendig og reflektert holdning som utøvende musiker.

Studiet finnes i tre varianter: det rent utøvende, det kombinert utøvende/vitenskapelige og for jazz har vi EUROPEAN JAZZ MASTER (EUJAM), et joint master program i samarbeid med konservatoriene i Paris, Amsterdam, Berlin og København.


Opptakskrav og søknad

Søknadsfrist 15. desember

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb. Merk at det i tillegg er opptaksprøver til utøvende musikk.

Se om du kvalifiserer for opptak og informasjon om å søke opptak på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Det finnes et rikt utvalg av jobbmuligheter etter endt utdanning. Eksempler på yrker er orkestermusiker, frilansmusiker, organist/ kirkemusiker, landsdelsmusiker, militærmusiker, distriktsmusiker, musikk- og kulturskolelærer, dirigent/instruktør i fritidsmusikklivet og musikklærer i grunnskole/ videregående skole.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Kunstnerisk fordypning på 45 sp utgjør den største enkeltkomponenten i studiet.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: musikk@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 73 00

Du kan også besøke oss på NTNU Olavskvartalet, 6. etg.


Tue, 18 Apr 2017 14:35:26 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Varighet: 2 år
Adgangsbegrensning: Ja

Institutt:
Institutt for musikk
Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. desember