Utøvende musikk – master

Utøvende musikk

Utøvende musikk - masterstudium

Masterprogrammet i utøvende musikk er et 2-årig internasjonalt program.For mer informasjon om masterprogrammet i utøvende musikk, om søknadsfrist og opptaksprøver: Les mer om programmet på den engelske nettsiden. 

Om masterprogrammet i utøvende musikk

All undervisning i klasse og gruppe på master i utøvende musikk tilbys på engelsk, mens individuell undervisning og veiledning går på norsk der det er mest aktuelt.