Senter for simulering og pasientsikkerhet

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Senter for simulering og pasientsikkerhet

Senter for simulering og pasientsikkerhet

Bilde fra traumesimulering i Sim-senteret

Simulering er en læringsmetode som tilrettelegger for å etterlikne en virkelig situasjon. Ved hjelp av avanserte simulatorer kan alt fra enkle ferdigheter til mer komplekse situasjoner øves inn.

Alle helsefagutdanningene ved NTNU i Gjøvik bruker Senter for simulering og pasientsikkerhet i utdanningen. Senteret tilbyr også tilpassede kurs til sykepleiere, leger, studenter, ambulanse- og redningspersonell, og driver et aktivt FoU-arbeid innen simulering. 
 
Følg gjerne Simuleringssenteret sin Facebook-side for jevnlig oppdatering av aktiviteten ved senteret.  

Aktiviteter

Aktiviteter

Bilde av ambulansepersonell

Fasiliteter

Fasiliteter

Bilde av mann som ser på skjerm

Forskning og fagutvikling

Forskning og fagutvikling

Bilde av lege og kirurg