Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Senter for simulering og pasientsikkerhet

Bilde fra traumesimulering i Sim-senteret

Simulering er en læringsmetode som tilrettelegger for å etterlikne en virkelig situasjon. Ved hjelp av avanserte simulatorer kan alt fra enkle ferdigheter til mer komplekse situasjoner øves inn.

Alle helsefagutdanningene ved NTNU i Gjøvik bruker Senter for simulering og pasientsikkerhet i utdanningen. Senteret tilbyr også tilpassede kurs til sykepleiere, leger, studenter, ambulanse- og redningspersonell, og driver et aktivt FoU-arbeid innen simulering. 

Aktiviteter

Bilde av ambulansepersonell

Fasiliteter

Bilde av mann som ser på skjerm

Forskning og fagutvikling

Bilde av lege og kirurg