Hva kan jeg bli?

Musikkvitenskap - bachelorstudium

Hva kan du bli?

Foto: Sigrid Erdal, NTNU

Mange av studentene som tar en bachelor eller master i musikkvitenskap får undervisningsstillinger, særlig i kulturskole og privat musikkskole. Fast ansettelse krever praktisk-pedagogisk tilleggsutdanning (PPU), noe som også kan tas ved NTNU. Yrkeskarrierene kan ellers være svært varierte og mangfoldige.

I en undersøkelse blant tidligere bachelorstudenter i 2021 svarte:
•    50 % at de i dag har en jobb de selv mener er relevant i forhold til utdanningen i musikkvitenskap.
•    80 % at de fortsatte på høyere grad, eller studerte videre på andre fag rett etter bachelorgraden.
•    30 % at de var i deltidsjobb i det første halvåret etter endt bachelorgrad.
•    10 % at de var jobbsøkende i det første halvåret etter endt bachelorgrad.
•    90 % at de ville anbefalt bachelorprogrammet i musikkvitenskap for andre.

Andre eksempler på arbeidsområder til tidligere bachelorstudenter i musikkvitenskap er
•    Administrasjon
•    Instruktør i skolekorps
•    Journalist
•    Kordirigent
•    Museumsansatt
•    Musiker
•    Musikkprodusent

Flere tidligere studenter er i dag selvstendig næringsdrivende i hele eller deler av sitt yrke.

Videre studier


Bachelorgraden i musikktvitenskap gir grunnlag for å søke på flere 2-årige masterprogram: