Musikkvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

– Studiemiljø

Studiemiljø MUSV krysspublisert

""

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger samt individuell undervisning på hovedinstrument.

Musikkvitenskap har eget studio øverom i sine lokaler på Universitetssenteret Dragvoll.

Studiemiljøet på musikkvitenskap er rikt og variert. Det er mulig å arrangere huskonserter og det settes opp gjesteforelesninger.

Faglig forum fungerer som diskusjonsforum for master- og doktorgradsprosjekter. Her videreformidler masterstudenter og vitenskapelig ansatte forskning fra sine prosjekter.

Linjeforeningen for musikkvitenskap heter Fauréningen. Fauréningen arrangerer sosiale og faglige sammenkomster, samt konserter og studieturer. Vi har arrangementer både alene og sammen med de andre linjeforeningene ved institutt for musikk. Følg Fauréningen på facebook.

Miljøet på musikkvitenskap og det sosiale samholdet i og på tvers av kullene – blant medstudenter som deler felles faglig interesse for musikk – framheves av mange studenter som et av de viktigste argumentene for å velge musikkvitenskap.

Studentuttalelser

  • «Studiet er utrolig sosialt, du blir nødt til å samarbeide med andre mennesker svært tidlig.»
  • «Et annet [argument for å studere her] er selvsagt hovedinstrumentundervisningen, som man ikke får gradert karakter i før i 3. semester, hvilket gjør at man kanskje har mer å gå på.»
  • «Opplevde det som en fin overgang fra folkehøgskole til universitetet og studentlivet.»
  • «Gir vanvittig innsikt i musikk på mange områder.»
  • «Du får en bred kunnskap om forskjellig type musikk, og en bedre forståelsesevne for musikk du selv spiller.»
12 des 2019

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser

Har du behov for tilrettelegging i studiesituasjonen eller av eksamen?

Se hvilket tilbud NTNU gir:
Tilrettelegging