Opptak

Musikkvitenskap - bachelorstudium

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Opptakskravet er bestått praktisk-teoretisk opptaksprøve, og generell studiekompetanse.

Se egen side med mer informasjon om opptaksprøven.

E-postadresse for spørsmål om opptaksprøver: opptak@musikk.ntnu.no


Antall studieplasser

Høst 2024: 30


Er du utenlandsk statsborger? 

Har du statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS eller Sveits?
Sjekk om du oppfyller kravene til unntak fra studieavgift


 

Tidligere opptaksgrenser

År Ordinær kvote Førstegangskvote
2023 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2022 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2021 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2020 45,1 46


Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass etter bestått opptaksprøve.