Hva lærer jeg

Musikkvitenskap - bachelorstudium

Hva lærer du?

Studieveiledning med lærer
Foto: Sigrid Erdal/NTNU


Som bachelorstudent i musikkvitenskap får du grundig innføring både i den vestlige musikkhistorien og i musikk fra andre kulturer. Du lærer å analysere både gjennom øre og notebilde. Du lærer deg også å lage og arrangere musikk, du øver opp gehøret ditt og du lærer å lede kor. Du får øvelse i å improvisere og du får store muligheter til å utvikle deg på hovedinstrumentet ditt, som naturligvis også kan være vokal.

I 3. og 4. semester får du velge mellom de ulike fordypningsemnene det undervises i. Emnene kan være innenfor populærmusikk, jazz, musikkhistorie, opera, filmmusikk, folkemusikk, musikk fra andre kulturer og mye mer. I 4. semester skriver du en bacheloroppgave under veiledning, som utgjør halvparten av tiden du bruker på studiet det halvåret.

I musikkvitenskap får du undervisning gjennom forelesninger, seminarer, mindre grupper og individuelle timer. Denne allsidigheten gir deg et solid grunnlag både for egen utvikling og for fremtidig yrkesliv.
 

Hvorfor studere musikkvitenskap ved NTNU?

I musikkvitenskap ved NTNU legges det stor vekt på kombinasjonen av teori og praksis. Dette betyr at du sammen med et utvalg teoretiske og praktiske emner også får hovedinstrumentundervisning fra første stund. Det er ukentlige, individuelle undervisningstimer mellom deg og lærer. Måten studiet er bygd opp på, gjør studenter fra NTNU attraktive på arbeidsmarkedet.