Studiets oppbygning

Musikkvitenskap - bachelorstudium

Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i musikkvitenskap er en treårig utdanning og består av 180 studiepoeng (sp). Av disse er 105 sp. obligatoriske emner i musikkvitenskap.

Utenlandsopphold

Som student på bachelorprogrammet i musikkvitenskap kan du ta deler av studiet i utlandet. Vi anbefaler utreise i 5. og/eller 6. semester av studiet (det siste året), siden dette gir størst frihet til å velge emner som går godt sammen med resten av innholdet i studiet ditt. Hvis du reiser ut tidligere, må emner du tar i utlandet kunne erstatte obligatoriske emner i musikkvitenskap som du skulle tatt i det semesteret her ved NTNU. Hvis ikke må du utsette disse emnene til etter utenlandsoppholdet.

Du må starte planleggingen av oppholdet i god tid, minst et halvt år før du tenker å dra. Instituttet er behjelpelig med avklaring av faglige spørsmål rundt utreiseønsker.

Du kan reise til en rekke ulike land og universiteter som bachelorstudent i musikkvitenskap. De siste årene har noen av våre studenter for eksempel reist til Universita degli Studi di Firenze, Italia; Université Paris IV-Sorbonne, Frankrike; Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, Tyskland og University of Sydney, Australia.
 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Fag 2

Lover og regler om utdanning ved NTNU