Hva kan jeg bli?

Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi

Hva kan du bli?

Foto: Geir Mogen/NTNU

Jobbmuligheter

Ingeniører innen fornybar energi har en solid og bred utdanning som er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Klimaforpliktelsene gjør at etterspørselen etter kompetanse i fornybar energi vokser og vil få stor betydning framover.

Du kan jobbe innen:

 • Energi- og kraftbransjen
 • Batteri-industri
 • Hydrogen-produksjon og -lagring
 • Utvikling og bruk av brenselceller
 • Hybride energisystemer
 • Energieffektivisering
 • Skipsbygging 
 • Havbruksnæringen og annen maritim industri
 • Rådgivende ingeniørselskaper (konsulentselskap)
 • Statlige og kommunale virksomheter
 • Forskning og utvikling
 • Egen bedrift

Vanlige arbeidsoppgaver for ingeniører innen fornybar energi: 

 • Planlegging og drift av kraftproduksjon
 • Utbygging av solenergisystemer
 • Produksjon og distribusjon av bioenergi
 • Konstruksjon av maritime energisystemer
 • Livsløpsanalyse
 • Energiplanlegging
 • Energismarte nettsystemer 
 • Design, salg og innkjøp innen energiløsninger
 • Energirådgivning
 • Energiforvaltning
 • Miljøforvaltning
 • Klima- og miljøorganisasjoner   


Aktuelle arbeidsplasser:
ABB, Aker BP, Aker Solution, Beyonder, Corvus, COWI, DNV, Elkem, Equinor, Freyr, Hexagon, Hydro, Hystar, IFE, Morrow, Multiconsult, Siemens Energy, Statkraft, Sweco, Tafjord Kraft, Trønderenergi, Vard og mange flere.

Videre studier

Videre studier

Med en ingeniørutdanning innen fornybar energi har du mange valgmuligheter hvis du vil studere videre. Du kan spesialisere deg og gå mer i dybden innen ditt fagområde, eller du kan velge masterutdanning på andre områder.  

NTNU tilbyr en rekke relevante masterprogram, for eksempel:

Se oversikt over NTNUs masterprogram: https://www.ntnu.no/studier/alle

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.