INGENIØR / BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM-GJØVIK-ÅLESUND

Fornybar energi

– Jobbmuligheter
Studenter ved siden av solcellepanel

Jobbmuligheter

Som ingeniør i fornybar energi kan du få jobb innen:

  • Energiforvaltning
  • Energirådgivning
  • Kraftproduksjon
  • Energiplanlegging 
  • Konstruksjon av marine energisystemer
  • Miljøforvaltning
  • Solcelleinstallasjoner 
  • Salg og innkjøp innen energiløsninger
  • Energismarte nettsystemer 
  • Fornybare VVS-løsninger   

Klimaforpliktelsene gjør at etterspørselen etter kompetanse i fornybar energi vil få større betydning og vekst.


Interjvu med tidligere studenter

Les hva noen tidligere studenter på Fornybar energi nå jobber med:

Jeg studerte Fornybar energi, det handler om å lage og lagre energi på en miljøvennlig og bærekraftig måte.

Studieprogram: Fornybar energi

Navn: Julie Hjellbakken Pettersen

Uteksaminert NTNU: 2018

Arbeidsgiver: Siemens Trondheim

Tittel: Bid Manager

Jeg får jobbet som ingeniør når jeg bidrar med å designe fremdriftssystemene, samtidig som jeg også får se det økonomiske og politiske når jeg skal bidra med å selge det.

Bachelorprogram / Ingeniør, 3-årig

Jeg studerte Fornybar energi, det handler om å lage og lagre energi på en miljøvennlig og bærekraftig måte.

Studieprogram: Fornybar energi

Navn: Julie Hjellbakken Pettersen

Uteksaminert NTNU: 2018

Arbeidsgiver: Siemens Trondheim

Tittel: Bid Manager

Jeg får jobbet som ingeniør når jeg bidrar med å designe fremdriftssystemene, samtidig som jeg også får se det økonomiske og politiske når jeg skal bidra med å selge det.

Hva jobber du med?Tidligere student på fornybar energi Julie Hjellbakk Pettersen

Siemens Trondheim selger spesialtilpasset elektriske fremdriftssystem til marinefartøy over hele verden. Jeg sitter i salgsavdelingen og er ansvarlig for at vi designer et system som samsvarer med kundens forespørsel. Dette innebærer blant annet batteriberegninger, strøm-, spenning- og effektberegninger, 3D tegninger, kongruering av elektriske motorer og mer. Sammen med Sales Manager jobber jeg for at Siemens skal tilby det beste tekniske og økonomiske tilbudet som vi kan. Dette gjør vi blant annet gjennom et tett samarbeid med de andre avdelingene.

Hva er det beste med jobben din?

Allsidigheten, jeg får jobbet som ingeniør når jeg bidrar med å designe fremdriftssystemene, samtidig som jeg også får se det økonomiske og politiske når jeg skal bidra med å selge det. Siemens er en bedrift hvor utviklingen skjer kjempefort og jeg elsker at jeg sitter midt i den teknologiske fremtiden. Bare det at kontoret mitt er i andre etasjen på en nesten full automatisert batterifabrikk, sier noe om hvor nære jeg er det som kan bli fremtiden (batteri og automasjon).

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

Jeg skrev bachelor for Siemens og gjennom kontakter ble jeg informert om en ny stilling som Siemens utlyste. Jeg sendte inn en søknad, kom gjennom til førstegangsintervju, videre til andregangsintervju og så endte jeg med å få jobben!

På hvilken måte er ditt studie relevant for jobben din?

Jeg studerte Fornybar energi, det handler om å lage og lagre energi på en miljøvennlig og bærekraftig måte. Siemens utvikler stadig ny teknologi som bidrar til å minske drivstofforbruket til båtene. Jo flere elektriske fremdriftssystem fra Siemens jeg bidrar til å selge, jo mindre utslipp blir det fra marinefartøyene og bedre blir miljøet.

 

Arbeidsgiver opprettet en ekstra stilling på bakgrunn av oppnådd kompetanse fra Fornybar energi

Studieprogram: Fornybar Energi

Navn: Ask Ibsen Lindal

Uteksaminert NTNU: 2018

Arbeidsgiver: Powel AS

Tittel: Teknisk suppert-konsulent / ADMS-konsulent

Fornybar energi-studiet er et veldig bredt studie der en får mulighet til å lære om alle former for energiproduksjon, -distribusjon og lagring. Samtidig kan en spisse kompetanseutviklingen sin inn mot spesikke felt innenfor energibransjen.

Bachelorprogram / Ingeniør, 3-årig

Arbeidsgiver opprettet en ekstra stilling på bakgrunn av oppnådd kompetanse fra Fornybar energi

Studieprogram: Fornybar Energi

Navn: Ask Ibsen Lindal

Uteksaminert NTNU: 2018

Arbeidsgiver: Powel AS

Tittel: Teknisk suppert-konsulent / ADMS-konsulent

Fornybar energi-studiet er et veldig bredt studie der en får mulighet til å lære om alle former for energiproduksjon, -distribusjon og lagring. Samtidig kan en spisse kompetanseutviklingen sin inn mot spesikke felt innenfor energibransjen.

Hva jobber du med?Tidligere student ved Fornybar energu, Ask Ibsen Lindal

Driftstøttesystemer for kraftnettsoperatører - Advanced Distribution Management System.

Hva er det beste med jobben din? 

Varierte oppgaver der jeg får mange muligheter til å lære nye ting samtidig som jeg får utnyttet kunnskapen jeg tilegnet meg gjennom studiene. Det er veldig artig å jobbe med styrings- og overvåkningssystemer for kraftnettet, da det skjer store endringer innenfor dette feltet nå og i årene framover.

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

Jeg søkte på en stilling som programvaretester. Denne jobben fikk noen andre, men pga kompetansen jeg satt med etter studier og relevant bachelor-oppgave ble det opprettet enekstra stilling.

På hvilken måte er ditt studie relevant for jobben din?

Fornybar energi-studiet er et veldig bredt studie der en får mulighet til å lære om alle former for energiproduksjon, -distribusjon og lagring. Samtidig kan en spisse kompetanseutviklingen sin inn mot spesikke felt innenfor energibransjen. Mitt valg om å skrive bacheloroppgave om problemstillinger i kraftnettet relatert til lading av elektriske ferger ga meg verdifull innsikt i noen av de største utfordringene for det norske kraftnettet i dag og i fremtiden. Denne kombinasjonen er veldig god og verdifull.

Hadde du verv, sommer- eller deltidsjobb i studiene som er relevante for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja. Under studiene hadde jeg noen deltidsjobber på siden, samt flere studentassistentstillinger. Å være studentassistent er kanskje det man får mest igjen for når det kommer til samlet læringsutbytte. Jeg engasjerte meg også tungt i en politisk organisasjon på siden, noe som ble sett på som verdifullt av arbeidsgiver.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Mitt viktigste tips: Skaff gode referansebrev fra tidligere arbeidsgivere, frivillige organisasjoner eller studieveileder for den saks skyld. Dette er det ikke farlig å spørre om, og de fleste er svært behjelpelige. En god skriftlig referanse er gull verdt både for deg som søker og for arbeidsgiveren som får et bedre og bredere innblikk i hvem du er som person.

Legg mye arbeid i CVen din, men ikke lag den for "glossy" og fancy. Et godt bilde, noen få korte, oppsummerende ord om deg selv samt en kort liste over de meste relevante erfaringene dine og den mest relevante kompetansen din er nok. Om du er flerspråklig bør dette listes opp med grad av språkkunnskap. Det samme gjelder kodespråk. Selv om du kan bare litt MatLab, litt Python, litt html eller litt LabView osv. er dette verdifullt å ha med.

Til sist: Aldri tenk at "Denne jobben kan ikke jeg søke på, for jeg oppfyller ikke alle kravene til kompetanse satt i annonsen". Tenk heller: Vil jeg kunne gjøre denne jobben på en god måte? Hvis svaret på dette er "sannsynligvis" eller JA!, er det bare å søke og argumentere godt for hvorfor du mener dette om du blir kalt inn til intervju. Annonsene som ligger ute beskriver drømmesøkeren, men det er sjeldent at den som ender med å få jobben er en komplett match sett opp mot kravene i utlysningen.

Noe annet du ønsker å tilføye?

Mine generelle tips til studietilværelsen: Jobb jevnt og godt, unngå koking av øvinger og gå i de fleste forelesningene - også de du hater og som alle sier det ikke er noe vits å møte opp i fordi foreleseren er dritt. Spør deg selv ofte om du har forstått (altså virkelig, helt grunnleggende _forstått_) hovedkonseptene og hovedtrekkene i faget/fagene du tar. Å forstå de store faglige sammenhengene er mye viktigere enn å vite hvordan en løser enkeltproblemstillinger på eksamen, og er også noe som vil skinne igjennom på et jobbintervju.

 

 

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.