Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Electric Power Engineering

– Internasjonal Master, 2 årAll undervisning i dette studiet foregår på engelsk.


Om studieprogrammet

Studieprogrammet har som mål å:

  • Gi kandidatene kunnskaper og ferdigheter for planlegging, utforming og drift av elektriske kraftsystemer.
  • Utvikle nye metoder og nye høyteknologiske komponenter for effektive, pålitelige og bærekraftige systemer og industrielle produkter.

Masterstudiet har en blanding av norske og internasjonale studenter, og det totale antallet studenter vil være ca 25. Studenter i det internasjonale programmet vil også delta i forelesninger sammen med norske studenter ved det femårige Masterstudiet i Energi og miljø med spesialisering mot elkraftteknikk.

Programmet består av to år med fulltidsstudier, noe som gir totalt 120 studiepoeng. Det vil ikke bli belastet noen skolepenger. Undervisningsspråket er engelsk.

NTNU tilbyr også et toårig masterstudium i Energi og miljø.
 

Besøk programmets engelske nettsider
 


Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi
Studieprogramkode: 
MSELPOWER
Undervisningsform: Heltid
Undervisningsspråk: Engelsk
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 1. mars
Studiekode: 194 1085
Adgangsbegrenset: Ja

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Institutt for elkraftteknikk