Electric Power Engineering

Electric Power Engineering

Masterprogram - 2 årig, Trondheim

NB! Internasjonalt program

Dette er et internasjonalt masterprogram som blir undervist på engelsk.

Besøk den engelske nettsiden for mer informasjon

Om programmet

Om programmet

​Masterprogrammet Electric Power Engineering er et toårig internasjonalt masterstudium på 120 studiepoeng.

Målet med dette programmet er å gi kandidater kunnskap og ferdigheter i planlegging, design og drift av elektriske kraftsystemer for å utvikle innovative løsninger for fremtidens bærekraftige kraftsystem.

Du lærer å utvikle og designe elektroteknisk utstyr til for eksempel industri, energiforsyning, skip og jernbane.

Dette gjør deg meget godt egnet til å arbeide med løsninger på aktuelle problemstillinger og teknologiske utfordringer i energisektoren. Temaene til masteroppgaven er knyttet til forskningsaktivitetene til de forskjellige forskningsgruppene ved Institutt for elkraftteknikk.

Studiet har en blanding av norske og utenlandske studenter på ca. 25 studenter og du vil derfor bli en del at et lite, men godt miljø.

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).