×

Electric Power Engineering

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Electric Power Engineering

– Internasjonal Master, 2 år

Bilde


 

Om studieprogrammet

Studieprogrammet har som mål å:

  • Gi kandidatene kunnskaper og ferdigheter for planlegging, utforming og drift av elektriske kraftsystemer.
     
  • Utvikle nye metoder og nye høyteknologiske komponenter for effektive, pålitelige og bærekraftige systemer og industrielle produkter.

Electric Power Engineering er et internasjonalt studieprogram ved Institutt for elkraftteknikk. Klassemiljøet består av både norske og internasjonale studenter fra hele verdenn. Det totale antallet studenter i klassen vil være ca 25 og du vil derfor bli en del at et lite, men godt miljø.

Studenter i det internasjonale programmet vil også delta i forelesninger sammen med norske studenter ved det femårige Masterstudiet i Energi og miljø med spesialisering mot elkraftteknikk.

Programmet består av to år med fulltidsstudier, noe som gir totalt 120 studiepoeng. Det vil ikke bli belastet noen skolepenger. Undervisningsspråket er engelsk.

NTNU tilbyr også et toårig masterstudium i Energi og miljø

Mer informasjon, fakta om programmet og informasjon om  opptak  finnes på vår offisielle nettside. 

Programmets offisielle nettside 


Fakta

Fakta

Gradsnavn: Master of Science in Electric Power Engineering
Studieprogramkode: MSELPOWER
Studiepoeng: 120
Undervisningsspråk: Engelsk

Søknadsfrist: 1. mars
Studiekode: 194 1085
Karakterkrav: C

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for elkraftteknikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Søknadsfrist 15. april

Søknadsfrist 15. april

Du søker opptak via NTNUs søknadsweb

Søk opptak