Hva lærer jeg

Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi

Hva lærer du?

Tre studenter jobber med forsøk i laboratoriet
Foto: Geir Mogen/NTNU

En av vår tids store utfordringer er globale miljøutslipp knyttet til energiproduksjon og -bruk. For å nå klimamålene må også Norge redusere sine CO2 utslipp. Klimagassutslippene kan reduseres ved å bruke mindre energi, ta i bruk nye fornybare energikilder og rense utslippene fra fossil energiproduksjon.

For å kunne oppfylle de globale miljøforpliktelsene, må fremtidens ingeniører ha kunnskap innen fornybar energi med fokus på innovasjon og entreprenørskap. På fornybar studiet lærer du om energiproduksjon, analyse og livsløpsvurderinger av energisystem, energibruk og energilagring. Studiet er fremtidsrettet og fokuserer på bærekraft.

Du kan velge mellom studieretningene: 

  • Energilagring
  • Effektiv energibruk
  • Bio- og solenergi
  • Vann- og vindenergi
  • Maritime og landbaserte energisystemer


Digital kompetanse
for å videreutvikle energisektoren

Digital kompetanse

I studiet brukes det dataverktøy for å gjøre beregninger knyttet til livsløpsanalyse, klimagassutslipp, energiproduksjon og energibesparelser. Eksempler på dataprogram som benyttes er Python, Matlab, Simulink, Multisim, Simien, PVSyst, Ashes og LaTeX. Digital kompetanse er ettertraktet kunnskap for å få jobb i energisektoren.


FNs bærekraftsmål

Bærekraft er kjernen i studiet Fornybar energi. Vil du bidra til å stoppe klimaendringene og sørge for ren energi til alle, er dette studiet for deg!