Studiemiljø

Bachelor i ingeniørfag, elektro - Gjøvik

Studiemiljø

Student i Gjøvik

Student i Gjøvik

Dronebilde av campus NTNU Gjøvik.
Foto: Espen Taftø Vestad/NTNU.

Som student på NTNU i Gjøvik blir du del av et levende og aktivt studentmiljø med over 4000 studenter. Når du studerer, er det viktig å trives både faglig og sosialt. Gjøvik er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning, og du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø.

Elektrolaben er et faglig og sosialt baserom for elektrostudentene 

Laboratorierommene våre er åpne for alle elektrostudenter døgnet rundt, og benyttes utenom timeplanlagt laboratoriearbeid og øvingstimer som en faglig og sosial møteplass på tvers av både studieretning og årskull. Dette har ført til at studentene på elektro har et godt sosialt samhold og et bra studiemiljø. Faglærerne på elektro sitter lett tilgjengelig i nærheten av elektrolaboratoriet. Studieprogrammet har 45 studieplasser i Gjøvik.

Linjeforeningen

Studentene ved teknologi- og ingeniørfag ved NTNU i Gjøvik har også en egen linjeforening, INGa, som arrangerer karrieredager som et bindeledd mellom studier og arbeidsliv, gjesteforelesninger og sosiale tilstelninger.

Tilbud for kvinnelige studenter

Som kvinnelig student får du tilbud om å være med i Ada-prosjektet. Ada arrangerer sosiale og karriererelevante arrangementer for kvinnelige studenter ved teknologiutdanningene på NTNU med lav kvinneandel.Studieretninger som tilbys i Gjøvik:

​​​​​


 

Krysspublisert - Gjøvik - ID: 1290570527

Gjøvik

Studieby med nærhet til alt

Studenter som spiller Scrabble. Foto.

Gjøvik er Innlandets største by med 30 000 innbyggere, men likevel passe stor, med gangavstand til det meste fra campus. Som student i Gjøvik blir du del av et levende og aktivt studentmiljø med 4000 studenter.

→ Mer om studentlivet i Gjøvik

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​