Elektroingeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Elektroingeniør

– Studiemiljø

Studiemuligheter

Studieretninger som tilbys i de ulike studiebyene

 

Studieretning Trondheim Gjøvik Ålesund
Automatisering og robotikk      
Elektronikk og sensorsystemer      
Elkraft og bærekraftig energi      

Sammendrag byer

Lær mer om studiemiljøet i de forskjellige studiebyene:

Student i Trondheim

Student i Trondheim

Foto av hovedbygningen på NTNU i Trondheim.
 

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 200 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Basen for mange er Studentersamfundet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Hos oss på elektroingeniør får du en spesialisert og allsidig utdanning med tett oppfølging fra dine lærere. Som elektroingeniørstudent blir du en del av et stort og mangfoldig studiemiljø hvor du kan ta del i mange aktiviteter. Studieprogrammet har 122 studieplasser i Trondheim.

Elektrostudentene har en aktiv linjeforening - Elektra som jobber for å gi medlemmene en bedre studietid, både faglig og sosialt. Linjeforeningen arrangerer for eksempel filmkvelder, sprudlefrokost og Åre-tur. Studentene har også et verksted der det bedrives ulike hobbyaktiviteter som for eksempel å lage droner.
 

Mer om studentlivet i Trondheim

 


Student i Gjøvik

Student i Gjøvik

Oversiktsbilde av NTNU i Gjøvik.Saltvik Media AS

 

Som student på NTNU i Gjøvik blir du del av et levende og aktivt studentmiljø med 3800 studenter. Når du studerer er det viktig å trives både faglig og sosialt. Gjøvik er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning, og du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø.

Laboratorierommene våre er åpne for alle elektrostudenter døgnet rundt, og benyttes utenom timeplanlagt laboratoriearbeid og øvingstimer som en faglig og sosial møteplass på tvers av både studieretning og årskull. Dette har ført til at studentene på elektro har et godt sosialt samhold og et bra studiemiljø. Faglærerne på elektro sitter lett tilgjengelig i nærheten av elektrolaboratoriet. Studieprogrammet har 45 studieplasser i Gjøvik.

Studentene ved teknologi- og ingeniørfag ved NTNU i Gjøvik har også en egen linjeforening, INGa, som arrangerer karrieredager som et bindeledd mellom studier og arbeidsliv, gjesteforelesninger og sosiale tilstelninger.
 

Mer om studentlivet i Gjøvik


Student i Ålesund

Student i Ålesund

Oversiktsbilde av NTNU i Ålesund.

Med sine 2500 studenter er studentmiljøet i Ålesund tett sammenknyttet og inkluderende. Ålesund er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning, og du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø. Studentsamfunn (ÅSS) står for de fleste av de større arrangementene for studenter i Ålesund.

Vi har fine laboratoriumsfasiliteter som benyttes utenom timeplanlagt undervisning og øvingstimer som en faglig og sosial møteplass på tvers av både studieretning og årskull. Dette har ført til at studentene har et godt sosialt samhold og et bra studiemiljø. Faglærerne sitter lett tilgjengelig i nærheten av læringsarealene. Studieprogrammet har 75 studieplasser i Ålesund.

Studentene på Data og Elektro ved NTNU i Ålesund har en egen linjeforening, Epsilon, som arrangerer karrieredager som et bindeledd mellom studier og arbeidsliv, gjesteforelesninger og sosiale tilstelninger.
 

Mer om studentlivet i Ålesund


Studiemiljø i studiebyer

Student i Trondheim

Foto av hovedbygningen på NTNU i Trondheim.
 

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 200 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Basen for mange er Studentersamfundet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Hos oss på elektroingeniør får du en spesialisert og allsidig utdanning med tett oppfølging fra dine lærere. Som elektroingeniørstudent blir du en del av et stort og mangfoldig studiemiljø hvor du kan ta del i mange aktiviteter. Studieprogrammet har 122 studieplasser i Trondheim.

Elektrostudentene har en aktiv linjeforening - Elektra som jobber for å gi medlemmene en bedre studietid, både faglig og sosialt. Linjeforeningen arrangerer for eksempel filmkvelder, sprudlefrokost og Åre-tur. Studentene har også et verksted der det bedrives ulike hobbyaktiviteter som for eksempel å lage droner.
 

Mer om studentlivet i Trondheim

 


Student i Gjøvik

Oversiktsbilde av NTNU i Gjøvik.

Som student på NTNU i Gjøvik blir du del av et levende og aktivt studentmiljø med 3800 studenter. Når du studerer er det viktig å trives både faglig og sosialt. Gjøvik er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning, og du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø.

Laboratorierommene våre er åpne for alle elektrostudenter døgnet rundt, og benyttes utenom timeplanlagt laboratoriearbeid og øvingstimer som en faglig og sosial møteplass på tvers av både studieretning og årskull. Dette har ført til at studentene på elektro har et godt sosialt samhold og et bra studiemiljø. Faglærerne på elektro sitter lett tilgjengelig i nærheten av elektrolaboratoriet. Studieprogrammet har 45 studieplasser i Gjøvik.

Studentene ved teknologi- og ingeniørfag ved NTNU i Gjøvik har også en egen linjeforening, INGa, som arrangerer karrieredager som et bindeledd mellom studier og arbeidsliv, gjesteforelesninger og sosiale tilstelninger.
 

Mer om studentlivet i Gjøvik
 


Student i Ålesund

Oversiktsbilde av NTNU i Ålesund.

Med sine 2500 studenter er studentmiljøet i Ålesund tett sammenknyttet og inkluderende. Ålesund er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning, og du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø. Studentsamfunn (ÅSS) står for de fleste av de større arrangementene for studenter i Ålesund.

Vi har fine laboratoriumsfasiliteter som benyttes utenom timeplanlagt undervisning og øvingstimer som en faglig og sosial møteplass på tvers av både studieretning og årskull. Dette har ført til at studentene har et godt sosialt samhold og et bra studiemiljø. Faglærerne sitter lett tilgjengelig i nærheten av læringsarealene. Studieprogrammet har 75 studieplasser i Ålesund.

Studentene på Data og Elektro ved NTNU i Ålesund har en egen linjeforening, Epsilon, som arrangerer karrieredager som et bindeledd mellom studier og arbeidsliv, gjesteforelesninger og sosiale tilstelninger.
 

Mer om studentlivet i Ålesund

 

Tidligere studenter

Tidligere studenter
 


Portrettbilde av en student
 
"Spennende med prosjektarbeid på elektrolaben" 

Stine Nathalie Bergsmark, Gjøvik

Les om hva studentene selv sier om studiet

Deling - NTNU neste stopp på Facebook

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent