Studiets oppbygning

Bachelor i ingeniørfag, elektro - Gjøvik

Studiets oppbygning

Elektroingeniørstudiet gjennomføres på 3 år og tilsvarer 180 studiepoeng. Hvert studieår er delt i to semester på 30 studiepoeng.

Studiet er rettet mot og tilpasset utviklingen innenfor det teknologiske samfunnet. Vi har et godt samarbeid med bedrifter gjennom prosjekt- og bacheloroppgaver og bedriftsbesøk.​​​​​

Undervisningen er variert med forelesninger, regneøvninger, laboratorie- og prosjektarbeid. Studiet er praksisnært og har tett kontakt med næringslivet gjennom gjesteforelesninger, ekskursjoner og prosjektoppgaver.
 

1. studieår

Dette studieåret er likt for alle. Du får grunnleggende kunnskaper som danner grunnlaget for videre fordyping innen en av våre studieretninger.
 

Etter ett år velger du en av disse studieretningene:


2. studieår

På høsten er det en kombinasjon av fellesfag og studieretningsfag, mens det på våren kun er tekniske spesialiseringsfag som gir viktig basiskunnskap for studieretningen.

3. studieår

I siste studieåret består høstsemesteret av bare valgbare fag. Dette gir muligheter for ønsket faglig fordypning eller å ta dette semesteret ved et utenlandsk studiested.
Studiet avsluttes med bachelorprosjektet i siste semester som ofte utføres med en ekstern bedrift som oppdragsgiver.
 Utveksling til utlandet

Det er lagt til rette for internasjonal utveksling i tredje studieår. NTNU har avtaler med utenlandske universiteter i over 100 land. Fagene du tar i utlandet må godkjennes for innpassing i bachelorgraden ved NTNU.
 


 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​