Studiets oppbygning

Bachelor i ingeniørfag, elektro - Gjøvik

Studiets oppbygning

Studiets oppbygging

Elektroingeniørstudiet gjennomføres på 3 år​​​​​​​ og tilsvarer 180 studiepoeng. Hvert studieår er delt i to semester på 30 studiepoeng.

Studiet er rettet mot og tilpasset utviklingen innenfor det teknologiske samfunnet. Vi har et godt samarbeid med bedrifter gjennom prosjekt- og bacheloroppgaver og bedriftsbesøk.

​​1. studieår

Dette studieåret er likt for alle. Du får grunnleggende kunnskaper som danner grunnlaget for videre fordyping innen en av våre studieretninger.Spesialiseringene som tilbys i flere studiebyer vil være noe forskjellig fra by til by, fordi det lokale næringslivets behov og profil varierer.

Undervisningen er variert med forelesninger, regneøvninger, laboratorie- og prosjektarbeid. Studiet er praksisnært og har tett kontakt med næringslivet gjennom gjesteforelesninger, ekskursjoner og prosjektoppgaver.

2. studieår

Etter ett år velger du en studieretning:

​​​​​​​​​​​​​3. studieår

I siste studieåret består høstsemesteret av bare valgbare fag. Dette gir muligheter for ønsket faglig fordypning eller å ta dette semesteret ved et utenlandsk studiested.

Studiet avsluttes med bachelorprosjektet i siste semester som ofte utføres med en ekstern bedrift som oppdragsgiver.
​​​​​​​


Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan