Kontakt

Bachelor i ingeniørfag, elektro - Gjøvik

Kontakt

ID til krysspublisert artikkel - studieveiledning

Studieveileder hjelper deg med:

  • informasjon om studieprogrammet
  • studieretningsvalg og videre studier
  • studieprogresjon
  • utenlandsopphold
  • permisjon
  • utfordringer i studiehverdagen
  • andre spørsmål om studiet

Send oss gjerne en e-post og eventuelt be om et møte.

Faglige villedere

Faglig veileder

Faglig veileder hjelper deg som allerede er NTNU student med:

  • studieretningsvalg
  • faglig godkjenning før og etter utveksling

Faglig veileder er knyttet til en studieretning og campus.

Søknad og opptak


Søknad og opptak

Har du spørsmål om søknadsprossen eller opptak, ta kontakt med Opptakskontoret:
opptak@ntnu.no  |  73 59 77 00

Krysspublisert : Andre tjenester (IKKE LOKALT INNHOLD HER)

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​