Elektronikk og sensorsystemer

Bachelor i ingeniørfag, elektro - Gjøvik

Elektronikk og sensorsystemer

Tre studenter som samarbeider om elektronikk
Foto: Geir Mogen

Studieretning Elektronikk og sensorsystemer

Vil du være med å skape fremtidens digitale løsninger som ofte vil inneholde smarte sensorer og små mikrokontrollere? Studieretningen Elektronikk og sensorsystemer er for deg som vil bli god i utvikling av elektronikk og mikrokontrollerbaserte systemer.

Kjernen i de fleste elektroniske systemer består av en mikrokontroller eller mikroprosessor. Disse vil du finne i alt fra mobiltelefoner, kameraer og TV til biler, vaskemaskiner og satellitter. For å kunne anvende mikrokontrollere må vi også kunne programmer dem, og grunnleggende programmeringsferdigheter er derfor en viktig del av utdanningen.

Et av de virkelig store vekstområdene i dag og årene som kommer er «Internet of Things» (IoT), hvor målet er å koble «alle ting» i verden sammen via små, intelligente sensorer i et fullt integrert system. Det spås at innen noen få år vil flere titalls milliarder fysiske enheter som for eksempel maskiner, biler, hvitevarer, hus, lyspærer, osv. være tilkoblet Internett. All den teknologien som ligger bak, vil kreve den type kompetanse som Elektronikk og sensorsystemer tilbyr.

Studiet er praktisk rettet med utstrakt bruk av laboratorieøvinger og prosjektarbeid. Din avsluttende bacheloroppgave gjennomføres som oftest med reelle problemstillinger fra lokalt eller nasjonalt næringsliv.

Hvorfor bør du velge denne studieretningen?

Du får kunnskap om hvordan man utvikler elektronikk for bruk i intelligente sensorsystemer. Dette vil inkludere forståelse av hvordan fysiske størrelser kan omformes til elektriske signaler, digitalisering og behandling av disse signalene, og overføring av data enten trådløst eller trådbundet. I denne prosessen vil du bruke moderne og effektive dataverktøy som du også vil møte i arbeidslivet.

Godt arbeidsmarked

Med samfunnets fokus på elektronikk og digitalisering er det behov for vår kompetanse i alle bransjer. Derfor er det stor etterspørsel etter våre nyutdannede ingeniører.

Studieplan for elektroingeniør

 

Krysspublisert - Gjøvik - ID: 1290570527

Gjøvik

Studieby med nærhet til alt

Studenter som spiller Scrabble. Foto.

Gjøvik er Innlandets største by med 30 000 innbyggere, men likevel passe stor, med gangavstand til det meste fra campus. Som student i Gjøvik blir du del av et levende og aktivt studentmiljø med 4000 studenter.

→ Mer om studentlivet i Gjøvik

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​