Hva lærer jeg

Bachelor i ingeniørfag, elektro - Gjøvik

Hva lærer du?

Tre studenter som bygger ambulansedrone
Foto: Geir Mogen

Hvorfor bør du velge dette studiet?

I dagens digitaliserte samfunn er man helt avhengig av elektroniske apparater som drives av elektrisk energi. Det blir viktigere å utvikle og vedlikeholde effektive og pålitelige elektroniske systemer.

Som elektroingeniør bidrar du til å muliggjøre og utvikle menneskers moderne hverdag. Elektroingeniøren er viktig for all teknologi som er avhengig av strøm. Fra de ting vi omgir oss med til daglig, som mobiltelefon, PC, strekkodeleseren på butikken og til avanserte offshoreanlegg. Avanserte måle- og styresystemer innen områder som industri, transport, energi og helse er viktig for at samfunnet skal fungere. 

Som elektroingeniør kan du jobbe innen alle disse sektorene. Du vil ha tett kontakt med lokalt næringsliv gjennom gjesteforelesninger, ekskursjoner og prosjekter.
 

Mål for studiet

Studiet skal gi deg bred kunnskap i elektrofaget. Dette omfatter blant annet elektriske og magnetiske felt, elektroniske komponenter, samt prosessorsystemer og hvordan de programmeres.

Første halvdel av studiet danner grunnlaget for videre fordypning innen en av våre studieretninger:

  • Elektronikk og sensorsystemer: Du lærer hvordan digitale og analoge signaler kan representeres i både tids- og frekvensdomenet, hvordan elektronikk kan designes og implementeres på et kretskort, hvordan et mikroprosessorsystem fungerer og kan programmeres, og hvordan trådbundet/trådløs kommunikasjon kan benyttes i et sensornettverk.
     
  • Elkraft og bærekraftig energiforsyning: Du lærer om produksjon og overføring samt miljømessige aspekter av elektrisk energi, elektriske maskiner, og høy- og lavspenningsanlegg.

Godt arbeidsmarked

Behovet for godt kvalifiserte elektroingeniører er stort. De nærmeste årene skal det investeres store beløp på modernisering og utvikling av energisystemer. Innen industrien er det behov for automatisering og roboter, samt smarte løsninger for overvåking og styring av industriprosesser. Bruken av avanserte sensorsystemet øker i hele samfunnet, også innen felt som helse- og velferdsteknologi.
​​​​​​​

IE-banner Jævli flink


​​​​​​​Fremtiden trenger Jævli flinke ingeniører og teknologer​​​​​​​

Kvinner verden over er underrepresentert innen teknologi, ingeniør og realfag. Derfor har vi på NTNU laget serien Jævli flink pike. Her får du et innblikk i studiehverdagen til 12 teknologistudenter ved NTNU.
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​Spilleliste Jævli flink sesong 1 og sesong 2 på YouTube