Elkraft og bærekraftig energi

Bachelor i ingeniørfag, elektro - Gjøvik

Elkraft og bærekraftig energi

Elkraftstudenter som driver med måling
Foto: Geir Mogen

Studieretningen Elkraft og bærekraftig energi

Elkraft er et bredt fagområde som dekker produksjon, distribusjon og bruk av elektrisk energi. Studiet har fokus på bærekraftig produksjon av elektrisitet, strømnettet og riktig bruk av elektrisk energi. 

Stadig strengere miljøkrav, nye materialer og mer utstyr som driftes med elektrisk energi, gjør utviklingen i kraftsektoren spennende og dynamisk. På land får vi for eksempel utfordringer og muligheter gjennom flere småprodusenter og nye forbrukere (f.eks. elbiler). Vårt kraftnett skal bli «smart». På skip/offshore blir utstyr, som for eksempel driftsmaskineri, kraner og vinsjer «elektrifisert». Vår avhengighet av elektrisk energi gjør fagfeltet svært viktig for vårt samfunn og tilbyr derfor mange relevante jobber.

Hvorfor bør du velge denne studieretningen?

Hvis du vil være med å lage morgendagens kraftsystem, har lyst å løse våre energiproblemer eller du ønsker å utvikle noe som alle har behov for, da blir du elkraftingeniør! Studiet har et fokus på strømnett og tilknyttede komponenter som produserer, omformer og forbruker elektrisk energi. Elkraft og bærekraftig energi gir et godt grunnlag for å forstå elektriske energisystemer både onshore og offshore. Studiet fokuserer på ny teknologi og samfunnets behov.

Elektrisk energi er helt avgjørende for at et moderne samfunn skal fungere, og det blir stadig større fokus på fornybar energi og miljøvennlig transport. Et godt planlagt strømnett og god drift av strømnettet er helt sentralt for å lykkes med å utnytte energikilder som solkraft og vindkraft. Det samme er tilfellet for å øke andelen av elektriske biler, skip og fly. En bachelorgrad i elkraftsystemer gir spennende jobbmuligheter i en bransje som har stort behov for kompetanse.

Studiet har et omfattende samarbeid med relevant arbeidsliv. Som student vil du få gjesteforelesninger og samarbeid med arbeidslivet blant annet gjennom relevante prosjektoppgaver og bacheloroppgaven.

Godt arbeidsmarked

Med samfunnets fokus på elkraft og bærekraftig energi er det behov for denne kompetansen i alle bransjer og i alle landsdeler.

Studieplan for elektroingeniør

Krysspublisert - Gjøvik - ID: 1290570527

Gjøvik

Studieby med nærhet til alt

Studenter som spiller Scrabble. Foto.

Gjøvik er Innlandets største by med 30 000 innbyggere, men likevel passe stor, med gangavstand til det meste fra campus. Som student i Gjøvik blir du del av et levende og aktivt studentmiljø med 4000 studenter.

→ Mer om studentlivet i Gjøvik

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​