Opptak

Bachelor i ingeniørfag, elektro - Gjøvik

Opptak

Slik søker du opptak til dette studiet

Dette studieprogrammet har 45 studieplasser. Du søker opptak med studiekode: 194 005 på Samordna opptak.

I første studieår er alle fag like. I andre studieår starter du på din studieretning:

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

  • Generell studiekompetanse
  • HING: Matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og R2 og fysikk 1.

For andre veier til opptak

Før søkere som ikke er kvalifiserte etter kravene for Samordna opptak gir forkurs for ingeniørutdanning, halvårige realfagskurs, Y-vei eller TRES opptaksgrunnlag. Les mer om disse ordningene.
 

Er du utenlandsk statsborger? 

Har du statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS eller Sveits?
Sjekk om du oppfyller kravene til unntak fra studieavgift
 

Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser

År Ordinær kvote Førstegangsvitnemål Forkurs, ingeniør
2023 Alle Alle Alle
2022 43 43 Alle
2021 46,1 44 Alle


Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.

Valg av studieretning

Etter første studieår gjennomføres et studieretningsvalg. Dersom det er flere søkere enn plasser til en studieretning benyttes en rangering etter karaktersnittet etter 1. studieår.