Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er studieveileder for følgende studier på NTNU i Trondheim:

Jeg kan blant annet bistå med veiledning knyttet til:

 • utdanningsplan og innpassing

 • opptak

 • studielån

 • karriere

 • studiemiljø, trivsel og motivasjon

 • tilrettelegging, permisjon, sykdom og psykososiale spørsmål 

 • annet du måtte lure på som student

Veiledning:

Jeg kan normalt treffes uten avtale mandag-fredag kl. 9.00-15.00 på Gløshaugen, rom A392C
Avtale tidspunkt for et møte: ring (tlf: 73 55 96 58) eller send epost (pal.risan@ntnu.no)

NB! For tiden så er det begrenset mulighet for fysiske møter pga korona-situasjonen, men jeg kan likevel kontaktes på telefon (73 55 96 58) eller epost (pal.risan@ntnu.no) - så ta gjerne kontakt!

Andre arbeidsområder:

 • Nasjonalt forkurssekretariat
 • Studieprogramråd bachelor i ingeniørfag elektro
 • Studieprogramråd forkurs
 • Prosjektgruppen i KNUS (Kompetanseheving og nettverkutviklingsprogrammet for studieveiledere ved NTNU)
 • Rådgiverseminar for videregående skoler og ungdomsskoler
 • Opptak prosessforum
 • Tilretteleggingsforum

Tidligere arbeidsområder/ prosjekter:

 • Undervisning forkurs og ingeniørutdanning
 • Rekruttering og markedsføring
 • Studiekvalitetsutvalg
 • Rekruttering av jenter til realfag
 • Evaluering av ingeniørutdanning i Norge
 • Opptak
 • Timeplanlegging
 • Toppidrettskoordinator
 • Kandidatundersøkelsen på NTNU
 • Prosjekter for FUI og FUS

Utdanning:

 • Sivilingeniør fra kjemiavdelingen, NTH
 • Pedagogisk eksamen (Ped.sem.), Universitetet i Trondheim