Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Rossing, Nils Kristian; Storli, Pål-Tore Selbo; Aastebøl, Halsten; Tellebon, Reidar; Fredagsvik, Maren Skjelstad. (2019) Energiløypa 2019 - Veiledningshefte. 2019.
  • Rossing, Nils Kristian; Aastebøl, Halsten. (2017) Elektrisitetslære - Rev. 4.4 (7. mars 2017). 2017.
  • Rossing, Nils Kristian; Aastebøl, Halsten. (2015) Elektrisitetslære. 2015.
  • Aastebøl, Halsten. (2014) Rekruttering til elkraftstudiet - Lys i enden av tunnellen?. 2014. ISBN 978-82-594-3646-7.