Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Olsen, Pål Keim. (2020) Internal Partial Discharges at High DC Voltage and the Effect of Superimposed AC Voltage. 2020. ISBN 9788232650002. Doktoravhandlinger ved NTNU (2020:327).