Bakgrunn og aktiviteter

I currently have these PhD project topics available for students who are interested in the Faculty Funding scheme:

Electromechanical design

- Insulation system design 

- Thermal management 

- Power electronic module design (link will be available soon)

Protection system

 

All projects are related to a high voltage machine concept called ModHVDC. 

Please contact me if you have any questions. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport