Studiets oppbygning

Filosofi og etikk - bachelorstudium

Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2024/2025. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Hva består studiet av?

Bachelorstudiet i filosofi og etikk har to studieretninger:

Begge studieretninger består av: 

  • faglig fordypning (105 sp)
  • fellesemner: exphil (7,5 studiepoeng) og områdeemne (7,5 studiepoeng)
  • fag 2: årsstudium i et annet fag eller fritt valgte emner på til sammen 60 studiepoeng

Studieretning filosofi

1. år

Første semester (høst)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5
FI1001 Filosofiens og etikkens historie: Virkelighet, kunnskap, etikk 15
FI1101 Samtidens filosofi - en introduksjon 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FI1002 Etikk og politisk filosofi 7,5
FI1003 Kunnskaps- og vitenskapsteori 7,5
Fl1004 Metafysikk og bevissthetsfilosofi 7,5
FI1005 Logikk 7,5

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FI2111 Fordypning 1 15
FI2112 Fordypning 2 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FI2001 Bacheloroppgave 22,5
Flere valg Områdeemne: HFO1001 Forståelser av kunstig intelligens: Kritiske perspektiver eller HFO1003 Mangfold og integrering: Transkulturelle dynamikker* 7,5

*dersom studentene ønsker å ta områdeemne på høsten kan de velge HFO1004 Menneskets tidsalder? Miljøhumanistiske tematikker

3. år

Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Fag 2: Andre studieår har flere valgmuligheter. 60

Du kan i fag 2 velge mellom:


Studieretning etikk

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5
FI1001 Filosofiens og etikkens historie: Virkelighet, kunnskap, etikk 15

FI1210

Innføring i etikk 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FI1002 Etikk og politisk filosofi 7,5
FI1003 Kunnskaps- og vitenskapsteori 7,5
FI1211 Etikkprosjekt og metode 15

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Fag 2: Andre studieår har flere valgmuligheter. 60

Du kan i fag 2 velge mellom:

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FI2210 Samtidens etikk 15
FI2211 Metaetikk, sosial- og rettsfilosofi 15
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FI2001 Bacheloroppgave 22,5
Flere valg Områdeemne: HFO1001 Forståelser av kunstig intelligens: Kritiske perspektiver eller 
HFO1003 Mangfold og integrering: Transkulturelle dynamikker*
7,5

*dersom studentene ønsker å ta områdeemne på høsten kan de velge HFO1004 Menneskets tidsalder? Miljøhumanistiske tematikker


Utenlandsopphold

Det er flere muligheter for utveksling på bachelorstudiet. Nylig har våre studenter fått godkjent opphold ved King’s College, London og Universiteit Utrecht som del av studiet ved NTNU.

For studieretning filosofi anbefaler vi utreise i andre eller tredje studieår, enten som del av fag 2 eller som erstatning for fordypningsemnene FI2111 Fordypning 1 og FI2112 Fordypning 2.

For studieretning etikk anbefaler vi utreise i andre studieår som erstatning for, eller del av, fag 2. 

Dersom du vil ta deler av studiet i utlandet bør ta kontakt med Institutt for filosofi og religionsvitenskap for å drøfte hvilken type utenlandsopphold som kan være nyttig innen ulike typer faglig fordypning. Du bør starte planlegging av utenlandsstudiet ett år før utreise.

Her finner du lover og regler om utdanning ved NTNU.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan