Studiemiljø

Filosofi og etikk - bachelorstudium

Studiemiljø

Studenter på undervisningsrom. Bilde.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Din hverdag som student på filosofi og etikk

Dersom du er fersk som student kan det være greit å vite at hverdagen som student er annerledes enn hverdagen på videregående. Du har mindre obligatorisk undervisning og større frihet til å tilpasse hverdagen etter egne behov, men du får også mer ansvar for å følge opp studiene og planlegge dagene dine. 

Undervisningen på studiet foregår som en blanding av større forelesninger, mindre seminar og gruppeøvinger, hvor det er ulike former for obligatorisk aktivitet i ulike emner. Det betyr at du vil møte forskjellige former for undervisning og studentaktivitet i løpet av studiet. 

Undervisningen i filosofi og etikk er på Dragvoll. Instituttet holder til i en egen bygning sammen med religionsvitenskap (Låven), hvor instituttets linjeforeninger også har kontor og hvor det er tilgjengelige lesesalsplasser for studentene. Denne samlokaliseringen gir studentene et naturlig samlingspunkt og legger til rette for tett kontakt med de ansatte. 

Studentlivet på NTNU er likevel mere enn studier - Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 210 000 innbyggere og 37 000 studenter som setter sitt preg på byen. Her er det mange muligheter for å både delta i studentfrivillighet og andre fritidsaktiviteter, alt etter hva du er  interessert i.

Som student på filosofi og etikk vil du også ha mulighet til å delta på Forum for feministisk filosofi, Vitenskapsteoretisk forum og instituttseminar hvor faglig ansatte ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap presenterer hva de forsker på. Du kan også bidra til det studentdrevne tidsskriftet BEGREP. 

Studenter på filosofi og etikk kan også jobbe som læringsassistenter på examen philosophicum - dette er lønnet arbeid som er faglig relevant. 


Linjeforeningen 

Linjeforeningen for filosofi og etikk er Apeiron. De arrangerer for eksempel skrivekvelder og faglig-sosiale treff både på og utenom campus - noen ganger også i samarbeid med de faglig ansatte på filosofi.

linje


NTNU Kultur

NTNU Kultur

instagram logoFølg studentene på Instagram. Her kan du stille spørsmål om studiet.