Hva kan jeg bli?

Filosofi og etikk - bachelorstudium

Hva kan du bli?

Her er noen eksempler på stillinger som innehas av personer med utdanning fra filosofi og etikk:

  • Undervisning
  • Forskning 
  • Offentlig administrasjon og saksbehandling 
  • Kultursektor/formidling
  • Media/journalistikk/tekstforfatter 
  • Webredaktør 
  • Forlagsarbeid 
  • Organisasjoner (herunder ideelle organisasjoner)
  • Kommunikasjon
  • Politikk 

Studieretning filosofi

Som student på studieretningen i filosofi får du trening i å analysere komplekse problemstillinger, tenke helhetlig, fremme gode argumenter og være kritisk. Dette er grunnleggende ferdigheter i alle typer arbeid. Du får også en tverrfaglig kompetanse og en evne til selvstendig tenkning som er etterspurt i organisasjoner, kommune, stat og næringsliv.

Studieretning etikk

Som student på studieretningen i etikk lærer du å benytte kunnskaper fra ulike fagfelt til å undersøke etisk-politiske valg og dilemma på en analytisk og argumentativ måte. Studiet gir deg skolering i grunnspørsmål i humaniora og i samfunns-, natur- og helsevitenskapene. Som etikkstudent får du slik en bredt anvendbar kompetanse for videre studier og yrkesliv.

Studiet egner seg også godt til videreutdanning, eksempelvis for deg som ønsker å studere etiske problemstillinger innenfor det fagfeltet du har utdannelse til og eventuelt yrkeserfaring fra. Studiet gir deg som kommer fra fagfelt innen teknologi, helse, etc., verdifull dobbeltkompetanse og evne til verdibasert refleksjon i eget fag og egen fagutøvelse.  

En særlig grunn til å studere etikk ved NTNU, er at du i studieløpet vil arbeide med prosjekter som undersøker etiske problemstillinger ved hjelp av metoder som intervju, spørreundersøkelser, og feltarbeid. Du får dermed en omfattende erfaring og opplæring innen kunnskapsinnhenting, prosjektarbeid, og kommunikasjon. 

Videre studier

Bachelorprogammet i filosofi gjør deg kvalifisert for å søke på flere toårige masterprogram. 

Du kan for eksempel søke deg til

Du kan også være faglig kvalifisert til andre masterprogram, slik som: