Studiets oppbygning

Pedagogikk - årsstudium

Studiets oppbygning

Tabellene under gjelder for studieåret 2023/2024. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

NB! Årsstudium i pedagogikk er ikke det samme som Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 


Høstsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED1001 Pedagogisk filosofi og idéhistorie 15
PED1002 Pedagogisk psykologi og utviklingspsykologi 15
Vårsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED1003 Didaktikk 15
PED1006 Pedagogisk sosiologi 7,5
PED1007 Utdanningshistorie og utdanningspolitikk 7,5

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

SU krysspublisert intern overgang årsstudium

Du kan søke intern overgang til andre studieprogram

Som student tatt opp til et årsstudium, har du mulighet til å søke intern overgang til andre studieprogram ved NTNU innen 15. februar. Overgang innvilges kun dersom det er plass på studiet du søker overgang til.

Årsstudiet kan inngå som første år av en bachelorgrad på det studiet du går på eller som breddeårsemner i andre bachelorprogram. Du kan lese mer om breddeåret ved å gå til avsnittet «2. år» på denne siden.

Merk at det kun er studenter på årsstudiet i psykologi som kan søke om intern overgang til bachelor i psykologi.

Har du ikke søkt om og fått innvilget overgang ved 15. februar-fristen, må du søke opptak via Samordna opptak, med frist 15. april hvis du vil fortsette studiene dine neste studieår. Dette gjelder uansett om du ønsker å bygge videre på faget du studerer i år eller om du ønsker å velge et nytt fag.

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)