Studiemiljø

Pedagogikk - årsstudium

Studiemiljø

Linjeforeningen Paideia

Hvordan er det å studere pedagogikk ved NTNU? Overgangen fra videregående kan kanskje være merkbar. Du må selv ta kontakt med medstudenter, organisere din egen studiehverdag, og finne ut av plikter og hjelpemidler.

Studentene  som studerer pedagogikk ved institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) har sin egen linjeforening kalt Paideia. Paideia er en frivillig organisasjon drevet av studenter ved NTNU.

Paideia jobber med det sosiale miljøet bestående av studenter som har tilhørighet til pedagogikkstudiene ved IPL og mener at det er stor sammenheng mellom gode resultater og trivsel. Derfor har Paideia det som hovedoppgave å sørge for at du som student ved NTNU og IPL skal trives best mulig.

Styret i linjeforeningen ønsker å jobbe for deg som student og har som visjon å tette gapet mellom teori og praksis, mellom studium, student og ansatt ved å gjennomføre sosiale aktiviteter.

Logo til linjeforeningen Paideia
Logo til linjeforeningen Paideia

Hva sier studentene?

Hva sier studentene?


Følg studentene våre på tiktok og Instagram

Følg studentene våre på tiktok og Instagram

Instagram

tiktok

Ressurspublisering

Trondheim er nærmeste storby for meg, og jeg har lenge ønsket å bo her

Navn: Julie Heia

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

Hvis du er flink til å lese en del hjemme, så lærer du mye og du kommer deg gjennom det ganske greit. Interessant er det også.

Finn dine beste måter å lære på

Navn: Marianne Glasø

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

NTNU er flinke på å gi veiledning og hjelp, ved for eksempel å tilby skrivehjelp til en oppgave der hvem som helst kan få hjelp eller å arrangere karrieredager.

Trondheim er en kjempefin by med masse muligheter og joviale mennesker

Navn: Stine Myhre

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

Jeg valgte årsstudium i pedagogikk fordi jeg vet at dette er noe jeg kommer til å få bruk for i fremtiden, uavhengig av hvilket bachelor- og masterprogram jeg velger videre.

Jeg hadde lyst til å bo i Trondheim, og det virker som et bra universitet

Navn: Karoline Rørseth

Studieprogram: Årsstudium i pedagogikk

Jeg tenkte spesielt på dette med å tilegne meg mer kunnskap om veiledning og det å forholde seg til mennesker.

NTNU har mye lett tilgjengelig informasjon som gjordet valget enda lettere

Navn: Vilja Sofie Nystad

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

Faglig er pedagogisk filosofi og idehistorie et kjempespennende fag med masse engasjerte forelesninger og spennende pensum.

Bli med på ting!

Navn: Åsne Skagen

Studieprogram: Årsstudium i pedagogikk

Jeg er interessert i hvordan folk lærer og hvordan jeg kan lære bort.

Se alle episodene av Guttastemning nå!

Se alle episodene av Guttastemning nå!