ÅRSSTUDIUM 1-ÅRIG, TRONDHEIM

Pedagogikk

– Studiemiljø

Linjeforeningen Paideia

Hvordan er det å studere pedagogikk ved NTNU? Overgangen fra videregående kan kanskje være merkbar. Du må selv ta kontakt med medstudenter, organisere din egen studiehverdag, og finne ut av plikter og hjelpemidler.

Institutt for pedagogikk og livslang læring arrangerer sammen med linjeforeningen Paideia et oppstartsarrangement for nye studenter på årsstudiet og bachelorprogrammet i pedagogikk. Arrangementet har fått navnet PEDstart, og består er to dager med faglige og sosiale aktiviteter for våre nye studenter.

Paideia logo

Studentene  som studerer pedagogikk ved institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) har sin egen linjeforening kalt Paideia. Paideia er en frivillig organisasjon drevet av studenter ved NTNU.

Paideia jobber med det sosiale miljøet bestående av studenter som har tilhørighet til pedagogikkstudiene ved IPL og mener at det er stor sammenheng mellom gode resultater og trivsel. Derfor har Paideia det som hovedoppgave å sørge for at du som student ved NTNU og IPL skal trives best mulig.

Styret i linjeforeningen ønsker å jobbe for deg som student og har som visjon å tette gapet mellom teori og praksis, mellom studium, student og ansatt ved å gjennomføre sosiale aktiviteter. 


Hva sier studentene?


Trondheim er nærmeste storby for meg, og jeg har lenge ønsket å bo her

Navn: Julie Heia

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

Hvis du er flink til å lese en del hjemme, så lærer du mye og du kommer deg gjennom det ganske greit. Interessant er det også.

Trondheim er nærmeste storby for meg, og jeg har lenge ønsket å bo her

Navn: Julie Heia

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

Hvis du er flink til å lese en del hjemme, så lærer du mye og du kommer deg gjennom det ganske greit. Interessant er det også.

Hvorfor valgte du NTNU?

Trondheim er nærmeste storby for meg, og jeg har lenge ønsket å bo her. Valget falt fort på NTNU da de studiene jeg ville gå fantes der.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg valgte å ta et årsstudium i pedagogikk fordi jeg tror det kan være greit å ha for å eventuelt kunne kombinere sammen med andre studier jeg kan ta. Og jeg ønsket å begynne på et studium selv om jeg var litt usikker på hva jeg ville bli da jeg søkte.

Hvordan er det å være student på ditt studieprogram?

Det er veldig få forelesninger i løpet av en uke, noe som gir mye fritid. Hvis du er flink til å lese en del hjemme, så lærer du mye og du kommer deg gjennom det ganske greit. Interessant er det også.

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

De første dagene kan det være lurt å gjøre deg kjent med hvor de forskjellige forelesningssalene og rommene er.

 

Finn dine beste måter å lære på

Navn: Marianne Glasø

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

NTNU er flinke på å gi veiledning og hjelp, ved for eksempel å tilby skrivehjelp til en oppgave der hvem som helst kan få hjelp eller å arrangere karrieredager.

Finn dine beste måter å lære på

Navn: Marianne Glasø

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

NTNU er flinke på å gi veiledning og hjelp, ved for eksempel å tilby skrivehjelp til en oppgave der hvem som helst kan få hjelp eller å arrangere karrieredager.

Marianne Glasø

Hvorfor valgte du NTNU?

For det første er NTNU rangert veldig høyt, og jeg tenkte derfor at dette universitetet måtte være et bra sted å studere. For det andre tilbydde NTNU de studiene jeg aller mest ville studere, og derfra ble valget lett. I tillegg til dette er NTNU flinke på å gi veiledning og hjelp, ved for eksempel å tilby skrivehjelp til en oppgave der hvem som helst kan få hjelp, eller å arrangere karrieredager.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Pedagogikk er nokså relevant i flere miljø og yrker, i tillegg til at det er et spennende fag. Jeg tror jeg får mye bruk for det i senere anledning.

Hvordan er det å være student på ditt studieprogram?

Å være student på pedagogikk er noe jeg er veldig fornøyd med. Vi bruker ikke så mye tid på forelesninger i uken (ca. tre dager), men du kan heller bruke tiden sin som du vil, og deretter arbeide med de fagene man ønsker, til et hvert tidspunkt. Ellers så er det seminar som du frivillig kan melde deg på, som er en god hjelp til eksamensøving og oppgaver vi får underveis i studiet. Vi får jevnt oppgaver som er obligatorisk å levere inn, men du har god tid på å fullføre disse, og de hjelper mye til eksamen.

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

Studer noe du synes virker interessant. Finn dine beste måter å lære på. Delta i det sosiale som skjer.

Trondheim er en kjempefin by med masse muligheter og joviale mennesker

Navn: Stine Myhre

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

Jeg valgte årsstudium i pedagogikk fordi jeg vet at dette er noe jeg kommer til å få bruk for i fremtiden, uavhengig av hvilket bachelor- og masterprogram jeg velger videre.

Trondheim er en kjempefin by med masse muligheter og joviale mennesker

Navn: Stine Myhre

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

Jeg valgte årsstudium i pedagogikk fordi jeg vet at dette er noe jeg kommer til å få bruk for i fremtiden, uavhengig av hvilket bachelor- og masterprogram jeg velger videre.

Hvorfor valgte du NTNU?

Jeg valgte NTNU fordi det er et veldig populært universitet som jeg har hørt masse godt om. Jeg kommer fra Trøndelag og ønsket ikke å flytte så langt hjemmefra og derfor falt Trondheim, og NTNU, i smak. Trondheim er en kjempefin by med masse muligheter og joviale mennesker. Samtidig som NTNU er et populært universitet, er det mye som skjer av arrangement i regi av universitet som er både faglig interessante og morsomme!

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg valgte årsstudium i pedagogikk fordi jeg vet at dette er noe jeg kommer til å få bruk for i fremtiden, uavhengig av hvilket bachelor- og masterprogram jeg velger videre.

Hvordan er det å være student på ditt studieprogram?

Det er veldig befriende sammenlignet med videregående skole. Vi har nærmest ingenting som er obligatorisk og vi får legge opp mye av studiet selv. Det er forelesninger, seminarer, turer og lignende vi kan være med på som er med å gjør det mer interessant!

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

Vær forberedt på mer selvstudium enn hva du muligens forventer. Vær med på alt som virker interessant av arrangement som NTNU eller din linjeforening arrangerer – det er her du møter flest folk, og får gode venner!

Jeg hadde lyst til å bo i Trondheim, og det virker som et bra universitet

Navn: Karoline Rørseth

Studieprogram: Årsstudium i pedagogikk

Jeg tenkte spesielt på dette med å tilegne meg mer kunnskap om veiledning og det å forholde seg til mennesker.

Jeg hadde lyst til å bo i Trondheim, og det virker som et bra universitet

Navn: Karoline Rørseth

Studieprogram: Årsstudium i pedagogikk

Jeg tenkte spesielt på dette med å tilegne meg mer kunnskap om veiledning og det å forholde seg til mennesker.

Hvorfor valgte du NTNU?

Jeg hadde lyst til å bo i Trondheim, og det virker som et bra universitet.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Egentlig fordi jeg ikke fikk meg jobb etter fullført bachelor, men tenkte at pedagogikk er noe som kommer godt med uansett. Jeg tenkte spesielt på dette med å tilegne meg mer kunnskap om veiledning og det å forholde seg til mennesker.

Hvordan er det å være student på ditt studieprogram?

Det er helt greit, synes det er tungt stoff og veldig teoretisk. Jeg er ikke vant med det fra tidligere og synes derfor det kan være litt utfordrende. Det er viktig å prøve å sette seg så tidlig som mulig inn i pensum.

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

Det er viktig å være med på fadderopplegget ved starten av semesteret, der får du garantert nye venner og bekjente. Dette kan gjøre det enklere å komme seg på campus og hjelpe deg når det er tid for eksamen. Ellers er det å velge et studium som du synes kan virke interessant viktig, gjerne les deg opp om det på forhånd. Dette gjør at du holder deg motivert selv om det er tungt.

NTNU har mye lett tilgjengelig informasjon som gjordet valget enda lettere

Navn: Vilja Sofie Nystad

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

Faglig er pedagogisk filosofi og idehistorie et kjempespennende fag med masse engasjerte forelesninger og spennende pensum.

NTNU har mye lett tilgjengelig informasjon som gjordet valget enda lettere

Navn: Vilja Sofie Nystad

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

Faglig er pedagogisk filosofi og idehistorie et kjempespennende fag med masse engasjerte forelesninger og spennende pensum.

Hvorfor valgte du NTNU?

Fordi jeg ville studere i Trondheim, byen jeg er vokst opp i. Da er NTNU det åpenbare valget. NTNU har mye lett tilgjengelig informasjon som gjordet valget enda lettere.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Fordi jeg ville studium jeg ville få bruk for senere. Jeg skal studere noe annet senere, men ønsket ikke starte på det rett etter videregående.

Hvordan er det å være student på ditt studieprogram?

Både bra og mindre bra. Siden fadderuka hadde mye fokus på drikking, valgte jeg å ikke delta på alt, da er det også vanskeligere å få venner. Dette semesteret har vært noe ensomt, men det har gått greit. Faglig er pedagogisk filosofi og idehistorie et kjempespennende fag med masse engasjerte forelesninger og spennende pensum. Pedagogisk psykologi og utviklingspsykologi hadde også interessant pensum, men forelesningene var ikke holdt slik jeg lærer best.

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

Vær med på fadderuka selv om du ikke vil drikke hver kveld, start å les tidlig og ta notater i alle forelesninger.

Bli med på ting!

Navn: Åsne Skagen

Studieprogram: Årsstudium i pedagogikk

Jeg er interessert i hvordan folk lærer og hvordan jeg kan lære bort.

Bli med på ting!

Navn: Åsne Skagen

Studieprogram: Årsstudium i pedagogikk

Jeg er interessert i hvordan folk lærer og hvordan jeg kan lære bort.

Hvorfor valgte du NTNU?

Jeg ville til Trondheim. Jeg hadde drømt om å studere ved NTNU siden jeg var liten. NTNU er en stor skole med anerkjennelse og bra studiemiljø.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg er interessert i hvordan folk lærer og hvordan jeg kan lære bort.

Hvordan er det å være student på ditt studieprogram?

Mye fritid på grunn av få forelesninger, men det er et stort pensum og mye å lese. Det er bra forelesere som motiverer i mange av emnene.

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

Bli med på ting! Meld deg på og si ja.

Strindens Prominadeorkester på Immatrikuleringen 2014 Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Student i Trondheim

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Finn en studentaktivitet →

Studiemiljø

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent