Hva lærer jeg?

Pedagogikk - årsstudium

Hva lærer du?

Årsstudium i pedagogikk tar for seg læring i samspill mellom menneske, miljø og samfunn, i en verden i endring.

Årsstudium i pedagogikk er ikke det samme som praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 

Emnene gir en innføring i:

  • pedagogisk filosofi
  • historisk pedagogikk
  • didaktikk
  • pedagogisk psykologi
  • pedagogisk sosiologi

Årsstudiet kan tas som et frittstående studium, det kan inngå som første år av en bachelorgrad i pedagogikk eller som enkeltemner i breddeåret i andre samfunnsvitenskaplige bachelorprogram ved NTNU

Hvorfor årsstudium i pedagogikk?

Pedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne.