Kontakt

Pedagogikk - årsstudium

Kontakt

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studierettleiaren.

Studierettleiaren kan for eksempel hjelpe deg med:

  • generelle spørsmål om studieprogrammet
  • utdanningsplan
  • framdrift i studiet
  • utfordringar i studiekvardagen
  • tilrettelegging
  • utanlandsopphald
  • permisjon
  • vidare studium
  • jobbmoglegheiter

Bestill time for studierettleiing

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)