Studiets oppbygning

Årsstudium i matematiske fag - Trondheim

Studiets oppbygning

Bachelorstudiet i Matematiske fag gjennomføres på 1 år og tilsvarer 60 studiepoeng. Studieprogrammet bygger på høyeste nivå i matematikk (R1 + R2) fra videregående skole eller tilsvarende. Studiet tilbys i Trondheim.

Studiet består av 5 obligatoriske fag på 7,5 studiepoeng.

Studenter som ønsker å ta et årsstudium (60 sp) i matematikk på ett studieår må ta følgende fag:

Emnekode Emnenavn SP
HMS0002 HMS-kurs for 1. årsstudenter 0
MA1101 Grunnkurs i analyse I (exfac) 7,5
MA1201 Lineær algebra og geometri 7,5
MA1301 Tallteori 7,5
TMA4140 Diskret matematikk 7,5

I tillegg må det velges minst ett av fagene:

Faget MA2401 Geometri anbefales hvis årsstudiet skal brukes som grunnlag for undervisning eller for å søke opptak til Praktisk pedagogisk utdanning. Faget TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs anbefales for alle som vurderer å gå videre med teknologi- og realfagsstudier. 


Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan