Årsstudium i matematiske fag - Trondheim

Hva kan du bli?

Årsstudiet i Matematiske fag gjennomføres på 1 år og tilsvarer 60 studiepoeng. Studieprogrammet bygger på høyeste nivå i matematikk (R1 + R2) fra videregående skole eller tilsvarende. Studiet tilbys i Trondheim.  

Studiet i matematiske fag kan være starten på en lengre matematisk utdanning. Etter årsstudiet kan du søke intern overgang til bachelor i matematiske fag. Studiet kan også inngå som et støttefag i en annen bachelorgrad.

Det er et stort behov for lærere innen realfag og matematikk. Årsstudiumet kan være et start-grunnlag for å undervise matematikk i videregående skole, men ta kontakt med studieveileder på instituttet for detaljer om dette. 

Årsstudiet dekker det bestemte kompetansekravet for å kunne bli tilsatt som lærer i matematikk på 5. - 10. trinn i norsk skole. 
​​​​​​​​​​Videre studier

Ailo Aasen

Ailo Aasen

er sivilingeniør i industriell matematikk med analyse som hovedretning, jobber nå i SINTEF som sivilingeniør.

Ailo Aasen. Foto.
“Forståelse for matematikk og programmering er spesifikke ferdigheter det er lett å selge.”

Hvordan brukes matematikken i en vanlig jobbsammenheng for deg?

Jeg bruker mye numerikk, elementmetode, FD-metode og noe matematisk modellering. Det viktigste er allikevel programmering, der erfaringen fra C++ og Matlab kommer veldig godt med.

Hvilke fordeler har du av din bakgrunn fra utdanningen i industriell matematikk?

En evne til å nærme seg problemer på en grundig og strukturert måte. Noe som kommer av en mer teoretisk og analytisk bakgrunn. Jeg får et øye for detaljer som jeg tror kan være oversett av de fra mer praktisk rettede linjer.

Hvordan drar du nytte av det du lærte på NTNU?

Industrien bruker mye innen statistikk og numerikkfag, og det kan være en fordel å ha med dette. Til tross for dette er det mye å hente også for teoretikere.

Forståelse for matematikk og programmering er jo spesifikke ferdigheter det er lett å selge. En mer generell ferdighet man kanskje kan skryte på seg er evnen til å tenke logisk, ettersom man får greit med mengdetrening på det i løpet av studiet.


Lillian Kråkmo

Lillian Kråkmo

er sivilingeniør i industriell matematikk, og jobber nå som seniorkonsulent i Lloyds Register. Hun har tidligere jobbet som applikasjonsingeniør i COMSOL.

Lillian Kråkmo. Foto.
“Man kan komme langt med en solid basis innen matematikk.”

Hvordan brukes matematikken i en vanlig jobbsammenheng for deg?

Jeg jobber mye med kvantitativ risikoanalyse, hovedsakelig mot olje- og gassindustrien. Dette går ut på å bruke statistiske metoder og historiske data for å si noe om hvor ofte det skjer en uønsket hendelse, for eksempel en gasslekkasje. For å forutsi konsekvensene av en hendelse, for eksempel en brann, bruker vi modelleringsverktøy, som er basert på numerikk. En bakgrunn innen matematikk er derfor nyttig for å forstå verktøyene vi bruker.

Vi jobber også med store mengder data, og for å behandle disse, er det kjekt å kunne litt programmering, noe jeg også hadde en viss kjennskap til fra studiet. Av totalt 20 ansatte i vår avdeling, er det 4 personer med doktorgrad innen matematikk.

Har du noen tips til studenter som studerer matematikk om hvordan de best kan tilpasse seg næringslivet?

Jeg vil anbefale å ta minst ett programmeringsfag. Det er mange jobber der det er nyttig å kunne litt om programmering. Men generelt anbefaler jeg å velge de fagene du synes er morsomme, og stole på at dette med jobb vil falle på plass etter hvert, også om du velger en teoretisk tilnærming innen matematikk. Det som er felles for de fleste spennende jobber er at man må tilegne seg ny kunnskap og løse nye problemer, og her mener jeg man kan komme langt med en solid basis innen matematikk.


Stein Olav Davidsen

Stein Olav Davidsen

er sivilingeniør i industriell matematikk og jobber i McKinsey & Company.

Stein Olav Davidsen. Foto.
“Det å kunne kombinere matematikk med forretnings­forståelse er verdifullt.”

Hvordan brukes matematikken i en vanlig jobb sammenheng for deg?

Matematikken i seg selv er ikke et verktøy jeg tar i bruk til daglig, men den fungerer som et verktøy for å forstå hva som gir mening og hva som ikke gir mening. Jeg bruker dette til å modellere markeder og effekter av forskjellige tiltak som skjer ved en virksomhet, i tillegg til å se sammenhenger i datasett. Jeg synes selv at jeg har lært en strukturert og grundig måte å løse vanskelige problemer på, og evnen til å bryte ned et problem er noe som er tillært gjennom studiet.

Hvilke tips vil du gi til de som ønsker å bruke matematikken i jobbsammenheng?

Lær deg å studere store datasett! Temaer som går igjen som relevante som kan være viktige å få med seg er statistikk, modellering, maskinlæring og superdatamaskiner. Når det er sagt så kan all matematikk være nyttig, man må kunne se nytten av matematikken hvor den har “business value”.

Personlig har jeg jobbet mye med programmering slik at jeg skiller meg ut med IT. Da man omgås mye med økonomer så er det færre som har denne bakgrunnen. Det å kunne kombinere matematikk med forretningsforståelse er verdifullt.


Andre muligheter til å studere matematikk ved NTNU

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

9000 studenter som ble uteksaminert mellom 2019-2021 har fortalt hvordan det har gått med dem etter studiene på NTNU. Les om NTNUs kandidatundersøkelse.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon     

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​