Bioingeniør

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Bioingeniør

– Jobbmuligheter

Det er stort behov for bioingeniører i Norge. Etter endt utdanning oppnår du en autorisasjon som bioingeniør, og du kvalifiserer deg til å jobbe i alle typer medisinske laboratorier.

De fleste bioingeniører arbeider på laboratorier innen helsevesenet, fra helsestasjon til universitetssykehus. De har ansvar for håndtering av pasientprøver fra de blir bestilt til resultat foreligger.

Bioingeniørene er også kvalifiserte for å arbeide i et bredt spekter av laboratorier, for eksempel innen private laboratorier, gentesting, veterinærmedisin og olje- og næringsmiddelindustri.