Bioingeniør

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Bioingeniør

– Studiets oppbygging

Studiets 180 studiepoeng er fordelt på tre hovedemner.

Naturvitenskaplige emner

 • Generell og analytisk kjemi
 • Statistikk, matematikk
 • Fysikk m/instrumentering og måleteknikk
 • Organisk kjemi, biokjemi
 • Cellebiologi m/genetikk og molekylærbiologi
 • Anatomi, fysiologi og patologi

De naturvitenskapelige emner gir en grunnleggende innføring i realfag, humanbiologiske fag og grunnleggende laboratoriearbeid. Det inngår praksisstudier i de fleste fag. Emnet består av 75 studiepoeng. 

Samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner

 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
 • Yrkesetikk
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode

Gjennom studiet av disse emnene skal studenten lære å bearbeide problemstillinger på en vitenskapelig måte, og utvikle evne til etisk refleksjon, kommunikasjon og samarbeid. Emnet består av 15 studiepoeng. 

Medisinske laboratorieemner

 • Medisinsk laboratorieteknologi
 • Laboratoriemedisin
 • Kvalitetsutvikling og internkontroll

Disse emner danner grunnlaget for bioingeniørfaglig yrkesutøvelse i medisinske laboratorier. Fagene inneholder sentrale temaer innen de medisinske laboratoriespesialiteter som medisinsk biokjemi, hematologi, klinisk farmakologi, nukleærmedisin, genetikk, immunologi og transfusjonsmedisin, mikrobiologi og patologi. Emnet består av 90 studiepoeng.

Bioingeniørstudiet har en praksisdel som utgjør 60 studiepoeng, herav 20 studiepoeng ekstern praksis i medisinske laboratorier.


For mer informasjon om emnene det undervises i og fullstendig studiebeskrivelse, se studieplanen:

Vi gjør oppmerksom på at emnestørrelse (studiepoeng per emne), emnesammensetning og rekkefølge av emner i studieprogrammet vil bli endret for enkelte emner fra studieåret 2019-2020.


Ser du etter eldre studieplaner? Se oversikten over alle studiehåndbøker og studieplaner ved NTNU.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan