Bioingeniør

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Bioingeniør

– Om bioingeniør

Denne utdanningen gir deg autorisasjon som helsepersonell. Du lærer naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Som bioingeniør får du ansvar for det tekniske arbeidet i medisinske laboratorier. I studiet vektlegges medisinske laboratoriefag. Som bioingeniør må du like å jobbe mye med hendene, siden det er et praktisk yrke. 

NTNU tilbyr et 3-årig bachelorprogram i bioteknologi i Ålesund, og en 3-årig bioingeniørutdanning i Trondheim og i Ålesund. NTNU tilbyr også en 5-årig utdanning i bioteknologi i Trondheim.


Hvorfor velge dette studiet?

I løpet av studiet får du teoretisk kunnskap, i tillegg til mye praktisk arbeid i moderne laboratorier på universitet og sykehus. I praksisperiodene får du kyndig veiledning. Hovedsakelig jobber du på laboratorier, men du lærer også å samhandle med pasienter, og du blir kjent med andre yrkesgrupper. Du får bruke store analyseinstrumenter, trening i å arbeide med store datamengder, lære å vurdere analyseresultater og å kvalitetssikre arbeidet ditt.

En sentral oppgave for bioingeniører i medisinske laboratorier er å samle inn, bearbeide, analysere og vurdere prøvemateriale fra pasienter. Bioingeniøren er ansvarlig for å levere pålitelige analyseresultater til legen som gir diagnose og behandler pasientene. Bioingeniørens arbeid er derfor viktig for effektiv behandling og som ledd i forebyggende helsearbeid. 

Studiet kvalifiserer deg også for arbeid utenfor helsevesenet. Mange jobber også på laboratorier som utvikler næringsmidler, og i spesiallaboratorier for gentesting og molekylærbiologi. 


Studiets mål og innhold

Formålet med bioingeniørutdanningen er å utdanne ansvarsbesvisste og reflekterte bioingeniører. 

Første studieår inneholder grunnleggende realfag. Samtidig får du lære blodprøvetaking, å bruke laboratorieutstyr, kjemikalier og og andre praktiske ferdigheter. Første år har du blant annet medisinsk laboratorieteknologi, anatomi og kommunikasjon.

I andre år får du undervisning i etikk, cellebiologi, instrumentering, immunologi, mikrobiologi og patologi. I tredje studieår kan du fordype deg innen medisinske laboratorieemner. Siste semester har du en ni ukers ekstern praksisperiode på et sykehus. Til slutt skriver du en bacheloroppgave om et tema innen bioingeniøryrket.

Etter endt studium skal bioingeniørstudenter ved NTNU i Ålesund ha opparbeidet kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør dem i stand til å arbeide innen ulike medisinske laboratorier. Studentene skal også kunne følge opp og påvirke utviklingen av faget etter fremtidens behov. 

Fagplanen baserer seg på Rammeplan for bioingeniørutdanning, med faste fag. Studiet kvalifiserer deg til autorisasjon som bioingeniør etter Lov om helsepersonell. Du trenger autorisasjon for å jobbe i medisinske laboratorier. Bioingeniøryrket er et helsefaglig yrke, og du skal arbeide i tråd med de vedtatte yrkesetiske retningslinjene, som taushetsplikt.


Hva gjør en bioingeniør? I filmen fra NITO får du en smakebit fra bioingeniørens hverdag: