Bioingeniør

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Bioingeniør

– Videre studier

Med en bachelorgrad i bioingeniørfag, kan du ta en master i molekylærmedisin, biomedisin, cellebiologi eller bioteknologi.

NTNU tilbyr også en 5-årig sivilingeniørutdanning i bioteknologi i Trondheim. Etter fullført 3-årig bachelor kan du søke videre på 2-årig internasjonal master i Biotechnology i Trondheim, eller 2-årig master i HMS i Trondheim. 

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.